Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияда информатизация талазы-биле Тыва 19-ку база күрүне ачы-дуза төптериниң чедингири-биле бирги черде

Россияда информатизация талазы-биле Тыва 19-ку база күрүне ачы-дуза төптериниң чедингири-биле бирги черде  29.12.2015
 Регионнарда информастыг ниитилелдерни тургузарынче угланган төлевилелдерни боттандырары-биле Тыва Россияның 20 регионнарының санынче кирген. Россия Федерациязының Харылзаа болгаш массалыг коммуникация яамызының албан езузунуң сайтызында ол рейтингини парлаан. Тыва информатизация программазын 129,01 хуу күүсеткеш, рейтингиде 19-ку черни ээлээн. 
  2014 чылда 61 регион ол төлевилелдерни боттандырарынга 1 миллиард ажыг рубльдиң федералдыг субсидиязын алганын сагындыраал. Программаның киржикчилериниң мурнунга, бир чыл чартык үе иштинде күрүне болгаш муниципалдыг ачы-дуза чедирер хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерге (оон соонда - МФЦ) автоматчыткан информация системазын киирер, чугула күрүне ачы-дузаларының чамдыызын электроннуг хевирже шилчидер сорулганы салган.
Күрүне эргелеп-башкарылга органнарында информастыг технологияларже чарыгдалдарның шынарын экижидеринче база ол адырда эргелеп-башкарылганың чаңгыс аай хевирин кииреринге регионнар информастыг-коммуникация технологияларының адырында нормативтиг актыларны таарыштырар ажылдарны чорудуп, информастыг технологиялар адырында төлээлеттирген органны тодаратканнар. 
  Төлевилелди доозарының хүнү - 2015 чылдың июнь 1-де, чурттуң шупту 1491 МФЦ-леринде автоматчыткан информация системаларын 84 хуу киирген. 691 регион күрүне ачы-дузаларын электроннуг хевирже шилчиткен. Информастыг технологияларже чарыгдалдарның дээштиин улгаттырып, күрүне ачы-дузазын көргүзерин ажык болдуруп, ооң чорудуун дүргедеткен. Электроннуг ачы-дузаның чедингерин бедиткени-биле, ооң хереглели база улгаткан. 
  РФ-тиң Комхарылзаа яамызы төлевилелдер боттаныышкынының түңнелдери-биле, субсидия алырынга киришкен Россияның субъектилериниң рейтингизин тургускан. Чурттакчы чонга күрүне ачы-дузаларын көргүзер төптерниң чедингириниң талазы-биле Тыва Россияда бирги черже үнген. РФ-тиң Комхарылзаа яамызының мониторинг медээзи-биле алырга, декабрь 23-түң байдалы-биле республикада 91 ындыг төптер ажылдап турар, 2352 кижиге бир төп хамааржыр.

Возврат к списку