Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ажы-төлдүг өг-бүлелерге күрүне деткимчези кылдыр 834 ажыг млн рубльди төлээн

Тывада ажы-төлдүг өг-бүлелерге күрүне деткимчези кылдыр 834 ажыг млн рубльди төлээн 23.08.2022 РФ-тиң Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбыры 8-тен 17 харга чедир уругларлыг, орулгазы хөй эвес өг-бүлелерге 834 ажыг миллион рубльди төлээн. Бо чылдың майдан Россияның Пенсия фондузу ындыг төлевирлерни тускайлаан.

Эвээш орулгалыг өг-бүлелерниң хереглелин өөренип көрбүшаан, күрүнеден адрестиг дузаны чедирер дугайында чугаа чоруп турарын сагындыраал. Төлевирни алыр дизе, өг-бүлениң кижи бүрүзүнге онааштыр орулгазы регионда чурттакчы чоннуң кижи санынга амыдырап-чурттаарының кудуку хемчээлин ашпас ужурлуг (Тывада ол түң 14059 рубль), ол ышкаш шимчээр база шимчевес өнчүзүнүң барын, ада-иелер боттарының орулгазын, азы ооң чүге чогунуң чылдагаанын айтыр.

Чаа төлевирниң хемчээли ада-иениң орулгазының түңүнден дорт хамааржыр. Ол регионда бичии кижиге амыдырап-чурттаарының 50, 75, 100 хуузу хире, азы 6986, 10476 база 13972 рубль болур.

Төлевирже билдириишкин кирерге, он хонук дургузунда ону  сайгарып көөр. Бир эвес өг-бүлеге төлевирни ойталаан шиитпир үнген болза, Күрүне ачы-дузаның порталында (Госуслуги) ол кижиниң хуу кабинединче ооң дугайында дыңнадыгны бир хонук дургузунда чорудар. А бир эвес төлевирни доктааткан болза, шиитпир хүлээп алдынган соонда беш ажыл хүнүнүң дургузунда билдириишкинде айыткан агар санче акшаны шилчидер.
Уругларга ай санының төлевирлеринге хамааржыр айтырыгларга тодаргай харыыларны дараазында бо шөлүгден номчуп болур: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years/.

Возврат к списку