Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль хемчээлдиг хары угда төлээр төлевирни алыр

Тывадан 92 муң хире ажы-төл 10 муң рубль хемчээлдиг хары угда төлээр төлевирни алыр 13.05.2020
Тыва Республиканың Баштыңының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Саида Сенгии аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга чурттуң Президентизиниң ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир дугайында чаа-ла медеглээни социал хемчеглерни күүседип эгелээринге беленин илеткээн. 
Бир дугаарында, хамаатыларга көрдүнген шупту чиигелделер болгаш пособилерни чоокку бо алды айда ала-чайгаар улаштыр узадыптарын Саида Сенгии демдеглээн. 2020 чылдың апрель 1-ден октябрь 1-ге чедир бир азы ийи харлаар бирги база ийиги чаш дээш 3 харга чедир алыр пособиени апрель 1-ден ала чайгаар узадыры көрдүнген. 
Ийиде, ие капиталын алыр эргелиг өг-бүлелер 3 харга чедир назылыг уруг бүрүзүнге беш муң рубльдиң немелде төлевирин 2020 чылдың апрельден июньга чедир дээш алыр. Баш бурунгаар санаашкыннардан алырга, 28630 уруг ону алыр эргелиг. 2020 чылдың январь 1-ге чедир төрүттүнген бирги чаштыг өг-бүлелер ол төлевирни 2020 чылдың май 11-ден ап эгелээрин айытса чогуур. Республика ол сорулгага дээш федералдыг бюджеттен 106 миллион рубльди немей алыр. 
Ол төлевирни Пенсия фондузунуң сайтызы азы Күрүне ачы-дузазы (Госуслуги) портал таварыштыр долдуруп, чүгле билдириишкинни бижиир. 
Үште, ажылдавайн турар хамаатыларга, ол ышкаш студент аныяк ада-иелерге уруг азырап олурар пособиениң адаккы хемчээлин ийи катап өстүрген: бирги чашка – 4726 рубль турганындан 9452 рубль, ийиги база оон дараазында уругларынга – 9452 рубль турганындан 18904 рубль чеде бээр. Шупту 5431 уругга ол деткимчени алыр. Бюджеттен ол сорулгага 86 ажыг миллион рубльди үндүрер. 
Дөртте, 2020 чылдың июнь 1-ден эгелеп, 3-тен 16 хар чедир назылыг уругга 10 муң рубль хемчээлдиг хары угда төлээр төлевирни киирген. Баш бурунгаар санаашкыннар-биле алырга, 92 муң ажыг ажы-төл бар өг-бүлелер ол деткимчени ажыглаарын Саида Сенгии дыңнаткан. Госуслуги порталы азы Пенсия фондузунуң салбырларынга ол төлевир дээш билдириишкинни киирер. 2020 чылдың июнь 1-ден хамаатыларже хары угда төлээр төлевирлерни шилчидип эгелээр. 
Беште, 3 хардан 7 харга чедир уруглар пособиезиниң төлевирин бо чылдың июль 1-ден июнь 1-же бурунгаар чылдырган. Ол төлевирни 14309 ажы-төлдүг 11 муң ажыг өг-бүле алыр. Өг-бүле уруг бүрүзүнге район хуузу-биле катай 5661 рубльди алыр. Төлевирлер алырда ышкаш, Госуслуги портал таварыштыр ийикпе, азы “Мои документы” төптеринге азы соцкамгалал органнарынга баргаш билдириишкинни киирер. 
Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Саида Сенгии коронавирус пандемиязының үезинде ажыл чок арткан хамаатыларга комплекстиг бөлүк хемчеглерни көргүзерин демдеглээн. 
Түр үеде ажыл чок деп санаткан ада-иелер бар өг-бүлелерге үш ай дургузунда назы четпээн уруг бүрүзүнге үш муң рубльди төлээр. Ол деткимчени 656 ажы-төл бар 271 өг-бүле алган бооп турар. 
2020 чылдың март 1 соонда ажылын чидирген болгаш Чурттакчы чонну ажылче хаара тудар төптерже билдириишкин бижээн хамаатылар ажыл чок дээш 16982 рубль хемчээлдиг пособиени алыр. Ажыл чок деп санаткан кижилерге 3 хардан 7 харга чедир уругларынга пособиени база өске-даа төлевирлерни доктаадырда, ооң мурнунда ажылдап турган черинден орулгазын көрбес, чүге дизе өг-бүлениң херек кырында материалдыг байдалын өөренип көөр.

Возврат к списку