Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа-Хөлде чаарттыныышкыннар

Чаа-Хөлде чаарттыныышкыннар 02.07.2013
Чаа-Хөл кожууннуң Булуң-Терек суурнуң хүн үнер талазы чиңгир ногаан оът-сигенниг, арга-ыяштыг, кезек-кезек чиндиңнээштерлиг шык чер. Ол чоок-кавыда суглар баштары хөй болгаш, чер адаандан соок, кара суглар кыш, чай чок үнүп чыдар. Булуң-Терек суур-биле өске суурларны харылзаштырып турар машина-техника оруу бо шыкты таварты эрткен. Орукту кыжын чайынды дуй алыр, чайын чиндиңнээштер тыптып кээр турган. Кончуг экономиктиг күш-шыдалдыг ССРЭ үезинде безин ол шыкты кежир эки шынарлыг орукту тудуп шыдаваан. Сөөлгү чылдарда бо оруктуң таваан бедидир чалдааш, суглуг черлерни кежилдир демир-бетон көвүрүглерни тудуп эгелээн.

Чаа-Хөл суурнуң Александр Сотнам аттыг хайым шимчээшкинниг, улуг кудумчуда асфальт шывыгны чадып эгелээн. Ону Вадим Макшановтуң удуртканы орук-транспорт тудуунуң бүдүрүлге кооперативи чорудуп турар.

Шаңгыр-оол Монгуш.
Чуруктар авторнуң
"Шын" солун № 75 2013 чылдың июль 2

Возврат к списку