Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның үш улуг объектизи туризмни хөгжүдер федералдыг программаже кирер кордакчылар санында

Тываның үш улуг объектизи туризмни хөгжүдер федералдыг программаже кирер кордакчылар санында 23.11.2017
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол туризм талазы-биле республиканың планын бүгү-российжи дүүштүрүлге чөвүлелиниң хуралында таныштырган. «Сөөлгү чылдарда Тывада туризмни хөгжүдүп шыдаанывысты база хуу капиталды ынаар хаара тутканывысты бадыткаан бис. Ам адырны элээн деткиир дээн ажыл-херектерже дап бээр херек!» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.  
Республикага турисчи инфраструктураны тургузары-биле холбашкан үш улуг төлевилелди боттандырарынче Тыва федералдыг кады акшаландырыышкынны чедип алыр сорулгалыг. Дагдан хаактаашкын комплекизи «Тайга», Чагытай хөлде турисчи бааза, сыын ажыл-агыйының этниктиг сууржугажының баазазында тудуп каан дузалал объектилери – оларның санында. Баш удур санаашкыннар-биле алырга, ол үш төлевилелдиң ниити түңү 3,5 млрд. рубль, Тываның эрге-чагыргазы ооң 70 хуузун хуу инвестициялар-биле катай, бюджеттен дашкаар дөстер акша-хөреңгизи-биле хандырар планныг. 
Республика туризм адырында ындыг төлевилелдерни боттандырарынга арга-дуржулгазы четчир. Эрткен 5 чылдың иштинде этниктиг сууржугаштан аңгыда, «Алдын-Булак» этнокультура комплекизин, чурттуң эмнээшкинниг эртинези – Дус-Хөлче баар орукту, Тываның найысылалының ылгавыр демдээ - «Азия төвү» архитектурлуг ансамбльди, аңгы-аңгы деңнелдиң 108 номерлиг дээди класстың отелин ажыглалда киирген. Ол аалчылар бажыңын хуу инвесторнуң акша-хөреңгизи-биле туткан. 
Республиканың Экономика яамызының медээзи-биле алырга, туризм адырын хөгжүдер программа күүселдезиниң үезинде, туризм адырында субъектилерниң саны 40 хуу, турисчи фирмалар – 15 хуу көвүдээн. Туристерниң саны ийи катап көвүдээн.  
Улуг хемчээлдиг чаартылгалар-биле чергелештир, Программаның дараазында чадазында, чаартынган аэропорт комплекизиниң делегей чергелиг секторун ажыдар, М-54 федералдыг автоорукту эде угландырыр, «Хандагайты» делегей чергелиг эрттирилге пунктузунуң эрттирер аргазын калбартыр чаа төлевилелдер Тываның турисчи ссорунзазын он-он катап улгаттырар.
 3-4 чыл иштинде туристерниң саны чылда-ла чартык миллион чеде бээрин специалистер санаан.

Возврат к списку