Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Херээженнер сонуургалдарының национал стратегиязын боттандырарының планы бадылаттынган

Тывада Херээженнер сонуургалдарының национал стратегиязын боттандырарының планы бадылаттынган 24.11.2023

Тываның Чазаа херээженнер сонуургалының национал стратегиязын боттандырарының бирги чадазының ажылдар планын тургускан. Россияның Чазаа ийи аңгы үе-чадага – 2023 база 2026 чылдарда болгаш 2027 – 2030 чылдарда санаан Стратегияны 2022 чылдың төнчүзүнде хүлээп алганын сагындыраал.

Ниитилелге эр биле херээженнерге дең байдалдарны тургузары, бистиң чурттуң херээжен чонунуң экономиктиг хамаарышпас чоруун база политиктиг идепкейжизин бедидери, ол ышкаш херээженнерниң чедимче чок чоруунга удур профилактика ажылдарын чорудары – стратегияның өзек сорулгалары.

Амыдыралда берге байдалдарда, иштиг, социал аарыгларлыг, каржы-хажагай аажылаашкыннардан дескен херээжен чонга дуза көргүзериниң хемчеглери планда кирген. Херээженнерниң кадыкшылын камгалаарынче, мергежилдерге өөредип азы эде өөредиринче, ажылга депшилге биле ие болганын чедимчелиг дакпырлаштырарынче ажыл-чорудулганы угландырган.

Күрүне сайгарлыкчы чорукче херээженнерни калбаа-биле хаара тудуп, бодунуң бизнезин ажыткаш, шуудадып алырынга дуза көргүзеринге сонуургалдыг. Чижээ, херээжен чон техниктиг мергежилдерге, чурагайлыг технологиялар адырынга өөренип алгаш, ажылдай бээрин онза деткиир.

Тываның Чазааның чанында республикада херээженнер сонуургалдарының национал стратегия боттандырылгазын харыылаар дүүштүрүлге чөвүлели тургустунган. ТР-ниң Чазаанда социал адырны харыылап турар вице-премьер Орлан Сарыглар ону башкарар.


Возврат к списку