Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Делегейниң уруглар камгалалының хүнүн Тывага демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ

Делегейниң уруглар камгалалының хүнүн Тывага демдеглеп эрттирер хемчеглер ПЛАНЫ 30.05.2018
Июнь 1  
Уруглар камгалалының хүнүнде «Уругларга музей» деп 1-ден 11 класс өөреникчилеринге 50 хуу чиигелделиг акция — Тываның Национал музейинге, 11.00 - 18.00 шактарда;  
Россияда немелде өөредилгениң 100 чылынга тураскааткан «Азия төвүнүң уруглары» республика фестивалы - Национал музейниң шөлүнге, 10.00 - 17.00 шактарда:
 - «Уругларның айыыл чок чоруу» шөлчүгешке орук шимчээшкининиң дүрүмнеринге викторина; 
- «Айыыл чок интернет» шөлчүгешке интернетти ажыглаарының дүрүмнерин ада-иелерге болгаш уругларга таныштырары; 
- «Телефонуң камгала» шөлчүгешке соталыг телефон оорун болдурбазынга ажык чугаа;  
- «Юнармейжи болурга эки-ле-дир!» шөлчүгешке аныяк-өскенниң хамааты харыысалгазын, төрээн чуртунга ынакшылын, мөзү-бүдүжүн кижизидеринге хемчег; 
- «Мастерлер аллеязы» уруглар чогаадылгазының делгелгези; 
- «Россияның уруглары бойдусту камгалаар дээш» бүгү-российжи уругларның экология фестивалының акциязы-биле бойдус материалдарындан кылыглар конкурузу; 
 - өртчүлер техниказының делгелгези; 
 - немелде өөредилге черлериниң таныштырылгазы;  
«Изиг чүректер» бүгү-российжи хөй-ниити-күрүне эгелээшкининиң шаңналынга төлептиг болган лауреаттарга хөрек демдектерин байырлыг байдалга тыпсыры – Арат шөлүнге, 14.00 шакта; 
«Ном байырлалы – чаштарның байырлалы» деп литературлуг Арбат – 11.00 шакта;  
Уруглар камгалалының хүнүнге тураскааткан бөлүк хемчеглер – Арат шөлүнге, 12.00-13.00 шакта;
 - темалыг шөлчүгештер; - оюн-тоглаалар; 
- Кызыл хоорайның уругларының эң-не тергиин чогаадыкчы коллективтериниң байырлал концерти.
Школа назыны четпээн бичии кыс уругларның «Дюймовочка-2018» уран чогаадылга мөөрейи - Улусчу чогаадылга бажыңынга, 13.00 шакта;  
«Таныжыңар, ТЮЗ!» шиижиткен көргүзүг - В.Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязынга, 10.00 шакта; 
 «Эдегей» танцы болгаш хептер театрының түңнел концерти - В.Көк-оол аттыг национал театрга, 12.00 шакта;  
«Бремен хөгжүмчүлери» хөгжүмнүг шии - В.Көк-оол аттыг национал театрга, 14.00 шакта; 
«Урянхай» мода бөлүүнүң «Торгу» деп фешн-шоузу - В.Көк-оол аттыг национал театрга, 19.00 шакта;
«Библиобеседка» — Национал паркка, 11.00 шакта;  
«ТАР-ның уруглар болгаш аныяктар шимчээшкиннериниң төөгүзүнден» деп көжүп чоруур делгелге — Национал паркка, 11.00 шакта; 
«Мээң күзелдерим» чуруктар мөөрейи — Национал паркка, 11.00 шакта; 
Национал парктың 90 чылынга тураскааткан шиижиткен көргүзүг — Национал паркка, 13.00 -14.00 шакта; 
 «Арганың сымыраныы» шии - 14.00 -14.30 шакта;  
«Кады демниг базар бис» деп караа көрбес инвалид уруглар аразынга оюн-мөөрейлер - «Бүгү-россияның караа көрбестер ниитилелиниң» Тывада регионалдыг салбырының клувунга, 12.00 шакта;
Тыва Республиканың Перинаталдыг төвүнге уругларның байырлыг үндүр бижидилгези - 12.00 шакта;  
«Найысылал» арт-төпке ажык эжиктер хүнү. «Башня» микрорайоннуң уругларынга оюн-тоглаалыг программа - 10.00 шакта;
«Ура, каникулдар!» оюн-тоглаалыг дискотека - «Енисей» хоорайның культура бажыңынга, 14.00 шакта;  
Уруглар камгалалының хүнүнге тураскааткан хүреш маргылдаазы - Совет Тываның 5 чыл стадионунга, 11.00 шакта;  
Бичии уруглар, элээдилер ортузунга чадаг-терге чарыжы - Арат шөлүнден Аныяктар сесерлиинге чедир, 13.00 шакта;  
Кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг уруглар аразынга эштиринге маргылдаа - И.Ярыгин аттыг спорт комплекизинге, 11.00-13.00 шакта; 
Уруглар камгалалының хүнүнге тураскааткан «Эжиңге хүлүмзүрүүң бер» акция (смайликтер кылыры) - Өг-бүле болгаш уругларга социал дуза төптеринге, 11.00 шакта;  
«Чаштар лабиринтизинде» деп номнар делгелгези, библиотекаже экскурсия – 11.00 шакта;
Өг-бүле болгаш уругларга социал дуза төптеринде хүндүскү болгаш стационар салбырның уруглар ортузунга «Чаштар делегейи» деп чуруктар мөөрейи - 11.00 шакта; 
Бичиилерге болгаш улугларга мастер-класстар – Өг-бүле болгаш уругларга социал дуза төптеринге, 12.00 шакта: 
 Июнь 1-2 Школа лагерьлериниң бирги ээлчээниң байырлыг ажыдыышкыны; 
- «Уруглар камгалалының хүнү» байырлыг чыскаал; 
- «Уруглар камгалалының хүнү – чаштар байырлалы» беседа; 
- «Мээң ынак мультмаадырларым», «Делегейниң уруглары найыралдыг» деп асфальтыга чуруктар мөөрейи;
 - «Автомобиль. Орук. Чадаг кижи» деп викторина;  
- «Июнь 1 – Бүгү-делегейниң уруглар камгалалының хүнү» информастыг материалдар делгелгези (уруглар эргелерин камгалаарының дугайында)

Возврат к списку