Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы бо үеде оваарымчалыг болурун чагаан

Тываның Баштыңы бо үеде оваарымчалыг болурун чагаан 19.02.2019
Частың тыныжы билдинип келзе-даа, кыш бодунуң дүжүлгезин бербиксевээн бо үеде, онза кичээнгейлиг болурун Тываның Баштыңы чагаан. Муниципалдыг эрге-чагырга биле харыысалгалыг шупту албаннарның талазындан шыңгыы хыналда негеттинер онза үе бо деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.
«Кичээнгейни күштелдирер херек – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. – Республикада чайынды суглары байдалды нарыыдадып турары демдеглеттинген». 
Чаа-Хөл кожууннуң Кожай биле Бай-Булуң хемнер чоогунда чурттакчылыг черлерни база көвүрүглерни суг ап болурунуң айыылы барын Тываның Баштыңы дыңнаткан. Мөңгүн-Тайга кожуунда Мугур хемниң уу өскерлип, суг көдүрүп болур хире, а Өвүр кожуунда чайындыны оюп эртер орукту кылган. 
«Амдыызында чогуур албаннар ажылдап турар. Ындыг болзажок байдалга хамаарыштыр мониторингини дүн-хүн чок чорудар херек – деп Шолбан Кара-оол айыткан. – Чуртталга бажыңнарын камгалаар хемчеглерни, суг оруун хевирлээринге сай-довурак төгерин шөйген ажыы чок».  
Тываның Баштыңы республиканың Культура яамызындан бодунуң шупту объектилериниң өрт айыылынга удур байдалын хынап көөрүн негээн. «Культура бажыңнарынга ийи улай өрттер болду – баштай, Хөндергей суурда чаа Культура одаа февраль 4-те өрттенип кагды, 10 хонук эрткенде, Межегей суурда Культура бажыңынга өрт өөскээн – деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Ооң чылдагааннарын тодарадыр республика Чазааның деңнелинге тускай комиссияны дарый тургузар херек». 
Эрткен чылын, февраль 23 мурнунда гриппке удур карантинни чарлааш, аарыгны өөскүтпейн барганын Тываның Баштыңы сагындырган. Кызыл кожуун назы четпээн уруглар болгаш ниити өөредилге албан черлеринде февраль 23-ке чедир кызыгаарлаашкыннарны кииргенин демдеглээш, ол арга-дуржулганы ажыглаар үе келген, деп Шолбан Кара-оол саналдааш, Ада-чурт камгалакчызының хүнүнде аараан ажыы чок, деп түңнээн.

Возврат к списку