Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралынга киришкен

Тываның Баштыңы «Сибирь дугуржулгазы” регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралынга киришкен 17.06.2022 Петербургтуң чурттар аразының экономиктиг шуулганның (ПМЭФ) ассоциация чөвүлелиниң 94-кү хуралында, Сибирь федералдыг округтуң регионнары «Улуг Сибирь» деп чаңгыс аай стендини өңгүр, тускай кылгаш, өскелерден аңгыланган. РФ-тиң чазааның даргазының оралакчызы Виктория Валериевна Абрамченко база РФ-тиң Президентизиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Анатольевич Серышев МАСС-тың хуралының байырлыг ажыдыышкынынга киришкен.
Петербургтуң экономиктиг форумунда Сибирьниң шупту регионнарын чаңгыс стендиге чыыр шиитпир – оларның ниити көрүжү болган, ол регионнар үш чыл ынчаар киржип турар деп, Анатолий Серышев демдеглээн. МАСС киржикчилериниң бодалы-биле алырга, ындыг хевир эптиг болгаш таарымчалыг. Шак ынчалдыр өске шуулганнарга база киржир.
Федерацияның субъектилери-биле Сибирь федералдыг округтуң, бизнес-структураларның база өөредилге черлериниң бирги ажылчын ужаржылгалары база чугула дугуржулгаларга ат салырының байырлыг ёзулалдары болуп эрткен.
Кемерово облазы – Кузбасстың губернатору Цивилев Сергей Евгеньевичини хурал үезинде МАСС-тың даргазынга соңгуп, Сибирь федералдыг округтуң шупту адыр сайыттары чугула айтырыглар шиитирлээрде чаа аргалар, саналдарны солчуп, ажылдаарынга эптиг чаттар, координаттарның ниити системазын тургузарын саналдаан.
Иркутск облазының губернатору Игорь Иванович Кобзев Сибирьниң шупту губернаторларының чаңгыс черде чыылганы кончуг шын-дыр деп демдеглеп, дугуржулгаларга ат салырда өске регионнарның туружун хевирлээрде база эки деп чугаалаан. ПМЭФ-де регионнарның арга-шыдалдары аңгы-даа болза, командалыг ажыл үре-түңнелдиг деп демдеглээн.
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар ассоциациязының күүсекчи комитединиң даргазы Геннадий Гусельников округда эрге-чагырга органнарынга, садып алыкчыларга база садыгжыларга аъш-чем продукциязынга тайылбыр бээр чаңгыс информастыг шөлчүгешти августа таныштырарын дыңнаткан: «Ол рынокта өскертилгелерни дүрген билип, күрүне садып алыышкыны дээн ышкаш чүүлдерге негелдени база саналдарны таарыштырып өйлээринге херек» - деп, Гусельников демдеглээн.
РФ-тиң субъектилерниң экономиктиг кады ажылдажылгазының «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының медээзи-биле алырга, «Улуг Сибирь» стендиде таныштырган шупту инвестиция төлевилелдери бедик технологтуг дээш, 224 муң ажыг ажылчын олуттарны тургузарар. Төлевилелдер экономиканың 20 ажыг адырын хаара тудуп, чурттуң аъш-чем талазы-биле айыыл чок чоруун быжыглап, национал транспорт-логистика системазының чөөн угланыышкынын хөгжүдерин дүргедедип, эргижирээн инфраструктураны сайзыраңгайжыдып, импортту солаан чаа салгалдың бүдүрүлгелерин тургузар ужурлуг.

Возврат к списку