Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Маркаларны болгаш чагаа хаптарын белеткээн

Маркаларны болгаш чагаа хаптарын белеткээн 26.08.2014

Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылынга уткуштур маркаларны болгаш чагаа хаптарын бүдүрүп үндүрген. 

Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызының, Харылзаа талазы-биле федералдыг агентилелдиң болгаш «Марка» парлалга-садыг төвүнүң Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылынга уткуштур почта төлевириниң күрүне демдектерин бүдүрүп үндүрер талазы-биле кады кылган төлевилели күүсеттинген.

Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылынга тураскааттынган ийи марка, ийи чагаа хавы болгаш Россияның болгашТываның демнежилгезиниң 100 чылынга уткуштур үндүрген марканы сугар белекке тыпсыр кылдыр белеткээн хапчыгаштарны бүдүрген.

Кызылдың 100 чылынга тураскааткан маркада Алдан-Маадыр аттыг Национал музейни болгаш «Чааштырыкчы» деп скульптураны чураан. 85 чыл дургузунда туруп келген музей 2008 чылда чаа оран-саваже көшкен соонда, төөгүнүң тураскаалдарын шыгжаар, Тываның чоннарының төөгү-культура салгалдарын камгалаар, өөренир болгаш суртаалдаар талазы-биле улуг ужур-дузалыг социал сорулганы шиитпирлээр хүлээлгелиг чер апарган. Ол ышкаш музей аныяк-өскенни кижизидер, салгалдарның чаңчылдарының үргүлчүлеп уламчылаашкынын боттандырар, республика найысылалының эртем-билиглииниң демдээ база апарган.

Россияның болгаш Тываның 100 чылынга тураскааткан ромб хевирлиг маркада национал угулзалар-биле каастаан Тыва Республиканың күрүне сүлдезин сиилбээн. Ооң баштайгы төлевилелин Тывада чурукчу Евгения Медведева белеткээн. Марканың ажылдап кылыышкынын Россияда чурукчу Роман Комса күүсеткен. Ийи марканың өртээ 15 рубль.

Марканың белек хавында юбилейниң демдектерин көргүзүп турар, ол дээрге «Азия төвү» тураскаалды кежир чураан белдир, туктуң иштинде хээлерниң каттышканы акы-дуңмалышкы болгаш найыралчы чорукту көргүзүп турар.

100 чылга тураскаадып үндүрген чагаа хавында Ада-чуртуң Улуг дайынының киржикчизи Вера Чүлдүмовна Байлакты чурааны таварылга эвес. Ол дайын чылдарында өске эки турачылар-биле кады Россияның акы-дуңма чонун камгалаар дээш чорупкан. Вера Байлак салгакчыларга чоннарның аразында найыралдың болгаш Тыва биле Россияның демнежилгезиниң демдээ болуп кезээде артар.

Кызылга тураскааткан чагаа хавында республика найысылалының төвү болур Арат шөлүн көргүскен.

Чаа кылыгларның чамдыызын суй белек хевирлиг кылдыр кылган. Марканы ажыглаарының талазы-биле таныштырылга байырлал хүннеринде болур. Маркалар болгаш чагаа хаптары Россия девискээриниң кайы-даа булуңунга чедер болгаш ол байылалдың улуг ужур-дузалыын российжилерниң мурнунга бадыткаар.


Возврат к списку