Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның алдарлыг оглу Сергей Шойгу аалдап чораан

Тываның алдарлыг оглу Сергей Шойгу аалдап чораан 25.07.2013
Тываның күрүне байырлалы – малчыннар Наадымын байырлаан хүннерде тыва чоннуң чоргааралы, алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус, Россияның Маадыры, армия генералы, Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу төрээн Тывазынга кээп чораан. Июль 12-де Кызылдың Национал парыгында «Хүреш» стадионунга байырлалдың байырлыг ажыдыышкынынга, национал тыва хүрешке 256 мөгениң республика чемпионадынга Сергей Күжүгетович Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле көстүп кээрге, чон үргүлчүлелдиг адыш часкаашкыннары-биле уткаан. Сергей Күжүгетович чаңгыс чер-чурттугларының – тыва малчыннарның ак сеткилдиг, кызымак күш-ажылынга хүндүткелди көргүзүп, амы-хуузунда чүрээниң ханызындан байыр чедирип кээри чаңчыл апарган. «Хүреш» стадионунга болган байырлыг ажыдыышкынга ол сөс алгаш, малчыннарга, көдээ ишчилерге, Тываның бүгү чонунга байыр чедирген:

— Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Бо байырлыг хүнде Силерниң-биле кады турар аргалыг болганымга өөрүп тур мен. Бурунгу үеден бээр республиканың малчыннары күрүнениң үндезинин тургузуп турган. Эң-не берге үелерде олар кезээде чуртту деткип келген. Дайын чылдарында республиканың малчыннары фронтуже 50 муң ажыг баш малды чоруткаш, чепсектиг күш-терниң аъттыг шериинге үнелеп четпес деткимче-дузаны көргүскен. Ол дээш республика Совет Эвилелинден өөрүп четтириишкинни алган. Бөгүн байырлап тура, эң эки дээн малчыннарны, бедик көргүзүглерни чедип алганнарны, кыска үеде мал ажылын катап тургузуп, харын-даа республиканың малының баш санын өстүргеннерни, кыштың соогунда, чайның изиинде дүн-хүн дивейн, республиканың, чуртувустуң чаагай чоруу, хөгжүлдези дээш ажылдап турарларны утпас ужурлуг бис. Бөгүн муңчу малчыннарга база бо орук-биле чоруп орарларга байыр чедирип, оларның аразынга республиканың чаагай езу-чаңчылдарын, арга-дуржулганы дамчыдып бээр хөй аныяктар көстүп кээринге кончуг идегеп турар мен. Байырлал-биле силер бүгүдеге байыр чедирип, аас-кежикти, чедиишкиннерни база чаа-чаа күш-ажылчы тиилелгелерни күзедим!

Республиканың чурттакчы чонунуң мурнундан Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чылыг-чымчак сөстери база төрээн Тывазынга доктаамал сагыш салыышкыны дээш Сергей Күжүгетовичиге өөрүп четтиргенин илереткен.

Возврат к списку