Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы профессионал байырлалы-биле юристер каттыжылгазынга байырны чедирген

Тываның Баштыңы профессионал байырлалы-биле юристер каттыжылгазынга байырны чедирген  03.12.2015
 Чылдың-на декабрь 3-те демдеглеп турары Юристиң хүнү-биле байыр чедириишкинин регион удуртукчузу чедирген: 
 «Хүндүлүг юристер каттыжылгазы! 
 Юристиң хүнү - силерниң профессионал байырлалыңар-биле байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер. Бо байырлал чүгле эрге-хоойлу-биле холбашкан мергежилдиг кижилерни - нотариустар, прокурорлар, суд приставтары, судьялар, болчукчулар, полицейжилерни каттыштырган эвес, а бүгү чонга база хамааржыр байырлал. Чүге дизе кижи бүрүзү хоойлуларны билир болгаш бодунуң эргелерин камгалаар ужурлуг. Ынчалза-даа юриспруденцияның профессионалдарының ужур-дузазы үне чок. 
 Хоойлулар тергиидели дээн ышкаш улуг херекке бараан болганыңар ачызында, чөрүлдээлер болгаш элдеп чүүлдер долган делегейде чөпшээрежилге болгаш турум чорук кадагалаттынып, күрүне биле кижиниң, бизнес биле ниитилелдиң сонуургалдарының дең чоруу сагыттынып турар. Ол энциклопедияны билири дег билиглерни болгаш чидиг угаанны негээринден аңгыда, дидим, саттынмас, дуза манаан кижини кээргеп билир кижизиг мөзү-шынарлар база негеттинер нарын ажыл. 
 Эң-не эки мергежилдерниң бирээзи болур юристиң езулуг кол шынарлары – изиг чүрек, соок баш болгаш арыг холдар ол. Чуртталга биле эрге-хоойлунуң калбак харылзаазын билип, эки профессионал болур дизе, чамдыкта философ-даа, экономист-даа, психолог-даа апарып, мергежилинге хамаарышпас өске-даа эртемнерни билири чугула. 
 Силерниң кижи бүрүзү бодунуң профессионал хүлээлгезин ынчаар билип, ындыг болур дээш чүткүп чоруур дээрзинге бүзүрээр мен. Силерниң кижилерге болгаш чуртка бараан болган ажыл-херээңерге чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды болгаш чаагай чорукту күзедим».

Возврат к списку