Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның чаа депутаттарындан өөреникчилер аргыштырылгазын чогумчударын дилээн

Тываның Баштыңы Кызыл хоорайның чаа депутаттарындан өөреникчилер аргыштырылгазын чогумчударын дилээн 28.09.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының чаа соңгуткан депутаттарынга чугаалаан: 
- Кызылдың чаа хуралы кылдынган чүүлдерни улам сайзырадып, бирги ээлчегде, пассажирлер аргыштырылгазы-биле ам чүнү канчаарын шиитпирлээр ужурлуг деп санаар мен. Бо чылын, мэрияга 40 автобустарны садып алырынга дузалашкаш, эң-не хөй кижилерлиг маршруттарже салганывысты сактып тур боор силер, хүндүлүг кызылчылар. 100 муң чурттакчылыг хоорайга, ол эвээш. Транспорттуң чедишпезин шиитпирлээр дизе, эвээш дизе ам-даа 80 автобусту садып алыр апаар. Бирги угланыышкын ол.  
Онза айтыксап турарым ийиги кол айтырыг – өөреникчилерниң доктаамал болгаш айыыл чок аргыштырылгазы. Уругларның аңгы аргыштырылгазын чедип алза, эки боор. Кыжын соокта хөй-ниити транспортун манап, доңуп турбас, улуг кижилер-биле сыңмарлажып чорбас кылдыр. Ол дээш школа автобустарын тускайлаан бис. Оларның саны чүгле 11, хоорайның уруглар сөөртүлгезинде ол эвээш деп турар. Ону сан-биле эвес, а угаан-биле шиитпирлезе эки эвес бе? Кызылдың мэриязы биле Өөредилге яамызы школачы транспорт хандырылгазын экижидер дээш ам-даа боданыр херек. 
Баштай, албан чериниң транспорту ышкаш, школа автобустары «боттуң» уругларын сөөртүр деп чүүлден чайлааны дээре. Чаңгыс школаның өөреникчилери хоорайның кайы-даа ужу-кыдыында бар болганындан, транспортту ынчаар ажыглаарга, чарыгдалы хөй болгаш дээш чок. Школа автобустарын чаңгыс черге мөөңнеп, чаңгыс парк кылдыр чоп шенеп болбас деп? Школалар чоогунга доктаар черлерлиг, аңгы маршруттардан ажылдап кылыылыңар. Ону экидир боданып, ажылдаар апаар. Школачыларның чурттап турар черлериниң картазын тургузуп, аңаа даянгаш, школа автобустарының шимчээшкин схемазын хевирлээр.  
Ниити шимчээшкинден «школа» маршруттарын аңгылааш, 11 автобус-биле хоорай өөреникчилерин аргыштырыптар арга барынга бүзүрээр мен. Ооң-биле, бирээде, транспортта уругларының айыыл чок чоруун бедидип, а өске талазында – хоорай шугумнарында аргыжылганы чиигедип болур. Эки бодал деп санаар мен, колегалар, ол дээш ажылдаар-ла. Сентябрь төнчүзүнге чедир, харыысалгалыг кижилерден болгаш структуралардан ол саналды боттандырар тодаргай арга-сүмелерни манадым.

Возврат к списку