Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Мөңгүн-Тайга кожуунунда көдээ драма театрын үндезини-биле септеп эгелээн

Тываның Мөңгүн-Тайга кожуунунда көдээ драма театрын үндезини-биле септеп эгелээн 23.05.2024

Президент Владимир Путинниң эгелээшкини боттандырган «Культура» национал төлевилел күүселдези-биле ыраккы, шириин агаар-бойдустуг Мөңгүн-Тайга кожуунда Чудур Артай-оол аттыг драма театрында улуг септелге ажылдары чоруп турар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг эрткен чылын кожуунга ажыл-агый аайы-биле сургакчылап чорааш, чаартылга негеттинип турар культура албан черлериниң даңзызынче объектини киирерин шиитпирлээн.

Эрткен чылдың октябрьда Владислав Ховалыг театрга чорааш, ооң коллективи-биле ужуражып чугаалашкан. Ынчан артистер оран-савазын септеп алыксаан шагдакы күзелин чугаалааннар. Театрның тургускан шиилерин чон дыка сонуургаар, артистер үнүүшкүннерже бо-ла үнер.

- Кыдыг-кызыгаар кожуунда чаңгыс чер чурттугларымны деткиир деп шиитпирлээн мен. Капиталдыг септелгезинче барык 23 млн рубль херек драмтеатр «Культура» президентиниң национал төлевилелинче кире берген. Владимир Владимирович Путинниң эгелээни национал төлевилел-биле кожууннуң культура-дыштанылга инфраструктуразын эде чаартып база хөгжүдер аргалыг болган. Бо удаада республикада сес объектини септеп-селиири көрдүнген – деп, Тываның Баштыңы дыңнаткан.

«Тудугжу» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң септелге-тудуг бригадазы апрель төнчүзүнде ажылдап кирген. Бөгүнде адырып-хоорар база дээвиирин тудар ажылдар чоруп турар. Ханаларын быжыглаар, даштын септээр, соңга-хаалгаларын солуур, иштики шеверлел ажылдары дээш, кылыр-ла чүве хөй.

Керээде айыттынганы езугаар, 2024 чылдың октябрь 1-де шупту ажылдар доостур. 2024 чылдың төнчүзүнде чаартынган театрга шиилерни көргүзүп эгелээр. 

Театрның үн режиссёру, драма артизи Менги Дамбаа: "Биске, драмтеатрның ажылдакчыларынга улуг септелге, чүгле эки талалыг болур. Кожуунувуста театр уран чүүлүн хөгжүдеринге улуг идигни бээр. «Культура» национал төлевилелге улуу-биле четттирдивис. Ам чаа шиилерни тургузуп, көрүкчүлеривисти өөртүр бис".

"Культура" национал төлевилел-биле бо чылын республикада сес объектини септээр. Оларның санында Национал музейниң Туранда филиалы, Берт-Даг, Өөк, Аксы-Барлык база Салдам суурларда культура бажыңнары бар. Ол объектилерже национал төлевилелден 50 ажыг млн рубльди үндүрген. Сарыг-Септиң хөгжүм школазының эде чаартылгазын доозарынче база Самагалтайда уругларның уран чүүл школазының капитал септелгезинде 75 млн рубльди көрген.

«Культура» национал төлевилели-биле сөөлгү дөрт чылдарда Тываның суурларында 15 культура бажыңын септээн, «Сорунза» губернатор төлевилели-биле 16 культура бажыңын тудуп, 17 модельдиг библиотекаларны база сес уругларның уран чүүл школаларын эде чаарткан.


Возврат к списку