Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва: 2013-2018 чылдарда аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер республиканың адрестиг программа боттанылгазының дугайында

Тыва: 2013-2018 чылдарда аварийлиг чуртталга фондузундан хамаатыларны өскээр көжүрер республиканың адрестиг программа боттанылгазының дугайында 03.03.2021
2013-2018 чылдарда аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның боттанылгазын Тыва Республиканың девискээринде чуртталга-коммунал ажыл-агыйын эде чаартыр деткимче фондузу – күрүне корпорациязының саң-хөө деткиишкини-биле чорудуп турар.
 83,5 муң дөрбелчин метр шөлден хамаатыларны өскээр көжүрер планны бөгүнде 73 хуу боттандырып, 61,2 муң м2 шөлдүг оран-саваже 4770 кижини азы 1635 өг-бүлени көжүрген.
Ам-даа 22,3 муң м2 шөлче 1613 кижини/600 өг-бүлени азы 27% көжүрер.
 Айыттынган чуртталга шөлдеринче чурттакчы чонну көжүрер дээш дараазында ажылдарны кылып турар: 
- 7,7 муң м2 азы 534 кижини/197 өг-бүлени хөй аалдыг 9 бажыңче көжүрериниң керээлерин чарып турар (Кызыл хоорайда – 7, Хову-Аксы суурда – 2 бажың); 
- 14,60 муң м2 азы 1079 кижини/403 өг-бүлени көжүрер дээш 14 бажыңны тудуп турар (Кызыл – 8 база Хову-Аксы – 6 бажың). 
2021 чылдың июньда 8,5 муң м2 (237 өг-бүлеге) шөлдүг 8 бажыңны ажыглалга киирер. 
2021 чылдың ноябрьда 1,8 муң м2 (42 өг-бүлеге) шөлдүг 3 бажыңны ажыглалче дужаар.
 2022 чылдың ийиги кварталында - 4,3 муң м2 (124 өг-бүлеге) шөлдүг 3 бажыңны киирер.
2020 чылга чедир эрткен чылдарда программаның чыдып каанының кол чылдагааны – чамдык организацияларның («НСК-Град» КХН, «Вертикаль» КХН) боттарының хүлээлгелерин күүседип шыдаваанында база Хову-Аксы суурда тудуг организацияларының ажылын кошкак организастаанында. 
Тыва Республиканың девискээринде шынчы эвес тудуг организацияларының күүсеттинмээн хүлээлгелериниң долу хемчээлинге керээлерни 2020 чылдың декабрьда чарган, хөй аалдыг бажыңнарны таптыг тударынга 1 дөрбелчин метр шөлдүң турум өртээн чедип алыры-биле бүгү хемчеглерни ап, регион бюджединден немелде акшаландырыышкыннарны тускайлаан. 2013-2018 чылдарның программазын 2022 чылдың 1-ги кварталында доозар.

Возврат к списку