Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Көдээ ажыл-агый яамызы: Тыва Республиканың агроүлетпүр комплекизиниң Хөй-ниити чөвүлелиниң чаа даргазын соңгаан

Көдээ ажыл-агый яамызы: Тыва Республиканың агроүлетпүр комплекизиниң Хөй-ниити чөвүлелиниң чаа даргазын соңгаан  24.02.2016
 Тыва Республиканың агроүлетпүр комплекизиниң Хөй-ниити чөвүлелиниң бирги организастыг хуралында ооң чаа даргазынга Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, күш-ажылдың хоочуну Седей Бадарчы Сенгиевичини соңгаан. Ооң оралакчызы Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы Меңниг-оол Эрес-оол Ховалыгович, чөвүлелдиң секретары - «Кызылдың хлеб комбинады» ААН-ның чиңгине директору Хертек Вера Владимировна болган. 
 Хөй-ниити чөвүлелиниң чаа составында көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчылары болгаш хоочуннары, улуг бүдүрүлгелерниң удуртукчулары болгаш Төлээлекчилер хуралдарының депутаттары, шупту 19 кижи кирген. 
  Хөй-ниити чөвүлелиниң кол сорулгалары болгаш айтырыглары: хөй-ниити хуралдарын, нормативтиг эрге-хоойлу актыларынга хөй-ниитиниң экспертизазын эрттирери, яамының ажыл-чорудулгазынга хөй-ниитиниң контролюн тургузары, хөй-ниитиниң саналдарын идип үндүрери болгаш сайгарары, АҮК адырында күрүне программаларынга санал-оналдар кииреринге киржилге, база ол ышкаш Тыва Республиканың хамаатыларының тускай угланыышкынныг хөй-ниити каттыжыышкыннарынга база өске-даа каттыжыышкыннарга күрүне деткимчезин бээр адырда мурнады көөр чүүлдерни тодарадыры болур.
  Хурал үезиде Хөй-ниити чөвүлелиниң дугайында дүрүмнү 30 хонук дургузунда ажылдап кылгаш бадылаарын база 2016 чылда ажыл планын тургузар шиитпир хүлээп алдынган.

Возврат к списку