Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның ОБЯ сайыды айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларга онза кичээнгейи дээш Тываның Баштыңынга четтиргенин илереткен

Россияның ОБЯ сайыды айыыл чок чорукту хандырар айтырыгларга онза кичээнгейи дээш Тываның Баштыңынга четтиргенин илереткен 01.11.2018
Москвага Россияның онза байдалдар сайыды Евгений Зиничев биле Тываның Баштыңы Главы Тувы Шолбан Кара-оол ужурашкаш, регионда дүрген дуза кыйгыртыр «112» системаны биле «Айыыл чок хоорай» аппарат-программалыг комплексти сайзырадырының айтырыгларын чугаалашкан. 
Тываның Баштыңы Кызылда «112»-ни ажыглап эгелээнин дыңнаткан. «01», «02», «03», УФСБ, ЦУКС, ЕДДС дежурный-диспетчер албаннарында автоматчыткан ажылчын олуттарны тургускаш, кыйгырыглар аайлаар төптү тургускан. 2018 чылда республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле муниципалитеттерниң чаңгыс аай дежурный-диспетчер албаннарының баазазында автоматчыткан ажылчын олуттарны база ажыткан. 
Тываның Баштыңы ооң-биле холбаштыр, дотациялыг республикаларга «112» системаны тургузар хуусааны узадыр дугайында айтырыгны көөрүн саналдаан. 
Шолбан Кара-оол «Айыыл чок хоорай болгаш орук чурумунуң хажыдыышкыннарын фото база видеога тырттырар чурум камгалалының сегментизи» АПК элээн шапкын хөгжүп турарын демдеглээн. 
Россияның Онза байдалдар яамызының Тыва Республикада кол эргелелиниң ажылдакчыларының социал хандырылгазын база кадрлар айтырыгларын сайгарып чугаалашкан. Тыва Республика – ыраккы болгаш чедери берге суурларлыг регион болгаш, келир чылын күрүнениң өрт хайгыылчыларының саны 47 кижиге немежерин планнаан. Күрүнениң өртке удур хайгааралының бир килдизинде 2 кижи бөгүн 2-3 муниципалдыг тургузугну харыылап турар. Муниципалдыг тургузуглар аразының ыраа 100 км-ден хөй.
Ужуражылганың түңнелинде, Евгений Зиничев Шолбан Кара-оолга республиканың чурттакчы чонунуң айыыл чок чорук айтырыгларынга, база регион девискээринде ажылдап турар Россияның ОБЯ-зының ажылдакчыларынга социал деткимче айтырыгларынга онза кичээнгейи дээш, четтиргенин илереткен. 
"Бойдузувус шыдамыывысты шенеп, хенертен болгулаар аңгы-аңгы чүүлдерни бо-ла көргүзе бээр, берге агаар-бойдустуг байдалда чурттап турар бис. Ооң кадында, суурлар, малчын коданнар аразы ырак, чедери берге черлер хөй. Ынчангаш Тываның девискээринге Хамааты камгалалдың база онза байдалдар яамызының бүрүн харыысалгалыг структуразының турары чугула. Республиканың чурттакчы чонунуң айыыл чоруу чүден артык херек. Кезээде белен болуп, онза байдалдарны баш бурунгаар медээлеп база сагындырып, үезинде хөделип, ооң оруунга «моондакты» тургузуп, болуушкунну чайладыр дээш, ажылдаар апаар. Бөгүн РФ-тиң Хамааты камгалал, онза байдалдар болгаш бойдус болуушкуннарының уржуктарын чайладыр херектер талазы-биле сайыт Зиничев Евгений Николаевич-биле республиканың комплекстиг айыыл чок чоруун быжыглап база хандырар айтырыгларда таарымчалыг арганы тыварын сайгардывыс. Мында ажыл-ла хөй: ооң мурнунда дыңнадыг болгаш оперативтиг хөделиишкин, «112» системаның, «Айыыл чок хоорай» системаның дөзевилел ажылдарынга хуусааларны тодарадып, федералдыг деткимче хемчээлин көвүдедири дээш туржуп турдувус. Оон аңгыда, камгалакчыларывыстың материал-техниктиг хандырылгазының, оларның санын хевээр арттырарының, оларга албан бажыңын тударының айтырыглары-дыр. Евгений Николаевич бисти билип, деткип турары, эки. Шагда-ла таныш бис, Тываны эки билир, Президентини үдеп, чаңгыс эвес катап биске кээп чораан. Бойдузувустуң чүгле чаражының дугайында эвес, а берге байдалывысты чугаалаарывыска дыка эки билир кижи. Ол эң кол!» - деп, Тываның Баштыңы ужуражылганың түңнелин бодунуң арынында бижээн. 
 Россияның ОБЯ парлалга албанының медээзи-биле.

Возврат к списку