Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың школаларында изиг чем хандырылгазы

Республиканың школаларында изиг чем хандырылгазы 08.09.2020
Республиканың 173 школаларының 164-үнде эге өөредилге класстары барын сагындыраал. 
2020 чылдың сентябрь 1-ниң медээзи-биле алырга, эге класстарда 31188 оолдар, уруглар өөренип эгелээн. Россия Федерациязының Чазааның 2020 чылдың август 12-де № 2072-р айтыышкынын күүседири-биле, изиг чемненилгени хандырарынга Тыва Республиканың бюджединге 153720,1 муң рубь түңнүг субсидияны тускайлаан. 164 школаларда 30797 эге класс өөреникчилерниң бирээзинге-ле чаңгыс катап чемнениринге 60,12 рубль көрдүнген. Республика бюджединден 1552,7 муң рубльди (1 %) кады акшаландырар. 
Амгы үеде өөредилге организациялары аъш-чем продуктуларын эккээр база чемненилгени организастаар ачы-дузаны алырынга керээлерни чарып турар. Столоваяның дериг-херексел хандырылгазын школаларның тургузукчулары харыылаар. 
Дараазында муниципалдыг тургузугларның школалары эге класстарда изиг чемненилгени эгелээн: 
- Каа-Хем кожуун, Сарыг-Септиң №2 школазындан аңгыда; 
- Мөңгүн-Тайга кожуун; - Бии-Хем кожуун; 
- Сүт-Хөл кожуун; - Тожу кожуун, Тоора-Хем школазындан аңгыда; 
- Чаа-Хөл кожуун, Шаңчы школазындан аңгыда; 
- Ак-Довурак хоорай.

Возврат к списку