Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожуунда социал албан черлерин болгаш мал чеминиң белеткелин хынаан

Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожуунда социал албан черлерин болгаш мал чеминиң белеткелин хынаан 04.09.2015
 Бо эртен Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан суурунга чедип, назылап кырааннар болгаш инвалидтерниң бажың-интернадының ажыл-агыйын хынаан. Бажың-интернат геронтология, энерел-сеткил болгаш психоневрология салбырларлыг. Ында 173 кижи чурттап турар. Регионнуң удуртукчузу чурттакчыларның, чуртталга корпустарының байдалын база ажылдакчыларның ажылын хынаан. 
  Чааты чурттуг, 83 харлыг Федосья Донгаковна Лопсан-биле чугаалажып, кырганнарның амыдыралын сонуургаан. Өскен-төрээн чериң Улуг-Хемниң Чодураага-ла кудумчуга бичии оол маңнап турганыңны сактыр мен деп, үр чылдарда ол суурга ажылдап-чурттап чораан хоочун сагынган. Республиканың баштыңы бажың-интернаттың хоочуннары үезин канчаар эрттирип турарын, культура-дыштанылга хемчеглери, найысылалче үнүүшкүннүг эскурсиялар эртnирип турар бе дээрзин айтырган. Бажың-интернаттың удуртулгазынга улгады берген кижилерге тааржыр дыштанылга хемчеглерин эрттирерин, шоолуг ажыглал чок өрээлдерни хостааш, чурттаар өрээлдер кылдыр эде дериинин сүмелээн. Кол чүүл - өртке удур айыыл чок чорукту хандырар. 
  Доктаамал чурттап турар аарыг кижилерге күш-ажыл реабилитациязынче кичээнгейни углаарын сагындырган. Ындыг эки арга-дуржулганы Бүренниң психоневрологтуг бажың-интернадындан шиңгээдип ап болур: коллективтиг огород ажылынче, девискээрин чаагайжылар дээн ышкаш чүүлдерже хаара тудар. 
 Эргижирээн оран-савада психоневрология салбырынга көөрде, геронтология биле энерел сеткил салбырларлыг 2 каът корпустуң байдалы чүгээр. Албан черлериниң хереглелдерин билип алыры-биле, бажың-интернаттарны боду кезип хынап турарын, республика баштыңы ажылчын коллектив-биле ужуражылга үезинде тайылбырлаан. Мындыг хевирниң социал албан черлеринге күрүне деткимчези көргүзериниң программазы федерелдыг деңнелге келир чылын ажылдап эгелээр. Федералдыг программага чедиишкинниг киржири-биле бүгү-ле байлалдарны анализтеп, түңнелди үндүрери чугула. Психоневрологтуг бажың-интернаттарның, инвалидтерге болгаш назылап кырааннарга интернаттарның эң чидиг айтырыы - эрткен чүс чылдың ортаа үезинде туткан эргижирээн оран-савазында деп түңнелди үндүрүп болур. 
 Социал объектилерни эргээн соонда, республика баштыңы Улуг-Хем кожуунда мал чеминиң белеткелиниң чорудуун хынап, сиген кезилдезинге киржир. Ажылчын коллективтерни, башкыларының удуртулгазы-биле улуг класстарның өөреникчилерин болгаш студентилерни хоолулуг мал чеминиң белеткелинче Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол кыйгырган.

Возврат к списку