Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның күрүнениң аңныыр комитеди кокайлар-биле демиселди күштелдирер айны чарлаан

Тываның күрүнениң аңныыр комитеди кокайлар-биле демиселди күштелдирер айны чарлаан 09.03.2023

Апрельдиң 4-ке чедир азыг диштиг араатаннар-биле демисел хемчеглерин күштелдирер деп, ТР-ниң дириг амытаннар объектилерин камгалаар күрүне комитеди дыңнаткан. Муниципалдыг тургузуглар девискээринде чарлаттынган айда, онза камгалалдыг бойдус девискээрлери – заповедниктерге, аңнаашкынны организастаар. Аңныыр айында араатаннарның шимчээшкинин өөренип көрүп, бир эвес таваржы бээр болза, аглаашкын бригадазын дарый чыггаш, үнер. Шалыпчы айның кол сорулгазы – республиканың көдээ ажыл-агыйынга улуг каражаны чедирип турар араатан аңнарның санын эвээжедири.
Күрүнениң аңныыр комитединиң специалистери шалыпчы айның дургузунда коллективтиг аңнаашкында киржип турар кижилерге айыыл чок чоруктуң база аглаашкынны чорударының тайылбыр ажылын кылыр. Ведомство аглаашкыны организастаарынга чогуур кывар-чаар материалды аңчылар бригадаларынга үндүрүп бээр.
Бөрү адарынга чөпшээрелди берип, араатан аңны узуткааны дээш төлевир акшазын үе шаанда бээрин чедип алыр.
Республиканың эрге-чагыргазы аткан бөрү бажы дээш шаңнал акшазының субсидиязын берип турарын сагындыраал. 2023 чылда бир улуг бөрү дээш - 8 муң рубльди, бөрзээ дээш - 4 муң рубль төлевирни доктааткан.
2022–2024 чылдарда Тывада бөрүлер аңнаарының планныг көргүзүглерин бадылаан. 2022-2023 чылдарда ооң саны ийи катап кызырылган – 2860 баштан 1388 чедир. Ам-даа 300 ажыг баш араатанны узуткаар херек. Кажан бөрүнүң баш саны 900-1000 чедир кызырлы бээр болза, оон көвүдетпейн, ол деңнелге тудары чугула. Ынчангаш чылдың-на 303 баштан эвес эвес, азы санда кирген кокай бажының 21,8 хуузун чок кылыры күзенчиг.


Возврат к списку