Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Росөөредилге хайгааралы ЕГЭ (ЧКШ) эрттирериниң чаа технологиязын шенээр регионнар санында Тываны база киирген

Росөөредилге хайгааралы ЕГЭ (ЧКШ) эрттирериниң чаа технологиязын шенээр регионнар санында Тываны база киирген 20.03.2019
Өөредилге болгаш эртем адырында хайгаарал талазы-биле федералдыг албан, март 15-те, шылгалдалар эрттирер пунктуларга ЧКШ материалдарының бүрүн комплектизин парлааш, «Интернет» четкизи-биле оларны дамчыдарының технологиязын шенеп көрген.  
«Езулуг шылгалдалар организастыг болгаш доозукчуларга таарымчалыг эртсин дээш, ооң технологтуг талазын белеткеп алыры-биле, ЧКШ эгелээринге чедир шенелделерни чоруткан» - деп, Росөөредилге хайгааралының удуртукчузу Сергей Кравцов тайылбырлаан. 
Аңаа 869 ППЭ киришкен, оларның аразындан 321 пунктуга, март 20-ден апрель 10-га чедир ЧКШ-2019-туң хуусаадан эрте шылгалдалар эртер. Сес регионда (Мордовия, Тыва, Иваново, Ленинград, Москва, Смоленск, Тверь, Ярославль областарда) 507 пунктуга база даштыкыда 68 ППЭ-ге Интернет таварыштыр шылгалдалар материалдарын дамчыдар технологияны шенээр. 
Шылгалда материалдарының белеткел чорудуун сайзыраңгайжыдар дээш бо технологияны чоорту ажыглалче киирер. 2018 чылдың ноябрьда географияга шак ындыг шенелдени кылган болза, бо чылдың февральда физикага ону чоруткан.  
«Интернет» четкизи таварыштыр шылгалда материалдарын дамчыдар технологияны ажыглаар регионнар составынче Тыва Республика 2019 чылда кирген. Республика март 15-те математиканың профильдиг деңнелинге федералдыг шенелдеге киришкен. Аңаа 11 класстың 1035 доозукчулары киржип, республиканың 24 ППЭ-зинге ону дужааган. 
Белеткел штаттыг чурумга эрткен. Шылгалда пунктуларынга шылгалда материалдары Интернет четкизи таварыштыр үезинде келген, оларны парлаан соонда, шылгалда шагында эгелээн.

Возврат к списку