Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Дээди экономика школазы» эртем-шинчилел университеди Тывага школа өөредилгезиниң шынарын бедидеринге дузалажыр

«Дээди экономика школазы» эртем-шинчилел университеди Тывага школа өөредилгезиниң шынарын бедидеринге дузалажыр 19.05.2022 Ниити өөредилге школа башкыларының билиг-мергежилиниң профессионал белеткел, эде белеткел база квалификациязын бедидер адырда кады ажылдажылга дугайында «Дээди экономика школазы» эртем-шинчилел университеди-биле кады ажылдажылга төлевилелин Тываның Чазаа деткээн. Педагогиктиг мергежилди бедидери дээди өөредилге черлеринче дужаап, өөрениринге белеткенип турар доозукчуларның билиглериниң шынарын бедидерин хандырар.

Дээди экономика школазының специалистери школа башкыларынга база администраторларынга, өөредилге адырында удуртукчуларга курстар болгаш мастер-класстар эрттирип, профессионал арга-дуржулга, методиктиг материалдар солчулгазын база дискуссиялар эрттирерин организастаарынга белен. Ол ышкаш салым-чаяанныг школачыларны база илередип, оларның сайзыралынга деткимчени берип, немелде өөредилге ачы-дузаларны чедирерин база конкурс хемчеглеринге база угаан-билиг мөөрейлеринге киржирин организастап болур.

Дээди экономика школазының курлавырында ындыг хемчеглер он-он. Оларның эң билдингирлеринге - «Дээди шенелде» школачыларның бүгү-российжи олимпиадазы, «Дээди ужудуушкун» школачыларның шинчилел болгаш төлевилел ажылдарының конкурузу, «Боттуң сөстери-биле» бүгү-российжи чогаадыглар чемпионады, «Башкыга кичээл» командалыг эртемнер аайы-биле конкурс, «Эртемденни чала» школачылар болгаш башкыларга профугланыышкынныг онлайн-төлевилел база өске-даа хемчеглер хамааржыр. Чардынган дугуржулга езугаар ол бүгү Тываның башкыларынга болгаш школачыларынга чедиргир апаар.

Возврат к списку