Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттугларын болгаш республиканың аалчыларын чадаг-терге чоруур чаа орукту идепкейлиг ажыглаарынче кыйгырган

Тываның Баштыңы чаңгыс чер чурттугларын болгаш республиканың аалчыларын чадаг-терге чоруур чаа орукту идепкейлиг ажыглаарынче кыйгырган 17.07.2015
    Амыдыралдың кадык овур-хевири дээш республиканың чурттакчыларының негелделерин бүгү-ле аргалар-биле деткиир апаар деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол санап турар. Ынчангаш социал четкилер дамчыштыр чаңгыс чер чурттугларын чадаг-терге оруун ажыгларынче кыйгырган. Кызылдың эриин дургаар чоруткан чалдарга чадаг кижи кылаштаар болгаш чадаг-терге-биле чоруур орукту тудар шиитпирни бо чазын хүлээп алган. Апрель айда республиканың баштыңы 14 километр хемчээлдиг ол участокту чадаг кылаштап көргеш, чадаг-терге оруу кылдыр чаартып кылырынга таарымчалыг-дыр деп түңнээн. 
 Чадаг болгаш чадаг-тергелиг селгүүстээшкинге таарыштыр туттунган орукту ийи ай дургузунда туткан, июль 17-де ооң байырлыг ажыдыышкын болур.
 Кылдынган ажылдарның шынарын болгаш оруктуң белен хынаары-биле ийи неделя бурунгаар Шолбан Кара-оол ол оруктап чадаг-тергелиг эрткенин сагындыраал.  
 Ооң түңнелинде Кызыл хоорайның болгаш Кызыл кожууннуң эрге-чагыргазынга девискээрни чаагайжыдар талазы-биле даалганы берген: 
 «Чурттап турар черивиске чоргаарланыр ужурлуг бис. Мында Россияның күчүлүг хеми – Енисей эгезин ап, Красноярск край, Хакасия биле Тываны каттыштырган. Енисей бистиң найысылалвысты дургаар агып баткан. Ындыг кайгамчык черде чурттап турарывысты канчап черле ажыглавас бис. Эгези салдынган-дыр. Ам девискээрни чаагайжыдар талазы-биле ажылдарны Кызыл хоорайның болгаш Кызыл кожууннуң удуртукчуларындан манап тур бис. Орук дургаар чырыкты, туттунар черлерни, автомашиналар кирбес моондактарны кылыружурлуг» - деп Тываның Баштыңы чугаалаан.
 Машиналар чоруурун кызыгаарлаары – албан кылыр хемчег. Чадаг-терге оруунуң барыын болгаш чөөн талазынга эжиктерни тургузар шиитпир хүлээп алдынган. Өрт камгалалының, эмчи дузазының, полицияның тускай транспорттарынга тускай кодтуг шоочалыг шлагбаумну салыр. Орукту дургаар полиция хайгыылды чорудар. 
 Кызылдың чурттакчылары ол орук участогун «Кадыкшылдың оруу» деп адаан. 
 «Чадаг-терге оруун шенедим. Кээп көрүңер! Спорт-биле өңнүктежип, чиик сергек болуңар! – деп Шолбан Кара-оол чаңгыс чер чурттугларын кыйгырган. 
 Хоорайжылар ортузунда чадаг-терге спорту нептерээн. Майда массалыг чадаг-терге чарыжынга муң ажыг кижи киришкен. Чаа орукту ажыглалче киирери спорттуң ол хевиринге сайзыралды бээр!
 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол социал четкилерге чаа төлевилел дугайында дыңнаткаш, Интернет ажыглакчыларның хөй кезииниң деткимчезин алганын сагындыраал.
 "Камгалал эрик быжыглаашкынын хоойлу езугаар автоорук кылдыр ажыглавас ужурлуг, а кадыкшылдың маршрудунга ону ажыглаары шын болгаш чөптүг» - деп республиканың баштыңы санап турар. 
  Чадаг-терге оруу "Цеченлинг" хүрээзинден Каа-Хем суур уунче угланган.

Возврат к списку