Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг "Автопоезд" акция-биле чыгдынган машиналарны бистиң дайынчыларывыска дамчыткан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг "Автопоезд" акция-биле чыгдынган машиналарны бистиң дайынчыларывыска дамчыткан 10.05.2023

Улуг Тиилелге хүнүнүң бүдүүзүнде Владислав Ховалыг Ростов-на-Дону хоорайга четкеш, Улусчу фронтунуң чарлааны “Автопоезд” бүгү-российжи акция-биле Тываның чурттакчы чонунуң болгаш организацияларының чыгганы автомобильдерни бистиң республикадан дайынчыларга дамчыткан.
Май 9-ка уткуштур Улусчу фронтунуң чарлааны чыылда-биле российжи чон дайынчыларга 300 автомобильдерни белекке дамчыдып, Ростовтан мурнуку шугумче чоруткан. Тыва Россиядан эң хөй автоколоннаны – 41 машинаны чыып, мурнуку черни ээлээн. Машиналарны – эмчи рюкзактар, аптечкалар, энергетиктиг батончиктер, удуур шоодайлар, газ суугулары болгаш өске-даа чугула херектиг чүүлдер-биле четчелээн. Улусчу фронтунуң күүсекчи комитединиң удуртукчузу Михаил Кузнецов база Ростов облазының губернатору Василий Голубевтиң киржилгези-биле автоколоннаны байырлыг байдалда дамчыткан.
“Улуг Тиилелгениң бүдүүзүнде Тыва Республиканың чонунуң чыгганы автомобильдерни бистиң дайынчыларывыска дамчыттывыс. Ол аңгы-аңгы марканың анаа-ла автомобильдери эвес, а чоннуң чаңгыс эп-сеткилиниң, салгалдарның харылзаазын көргүскен демдек болган. “Чон биле армия чаңгыс” дээн чугаа, бо тайбың үеде, бөгүнде чаа утканы алган. Ада-чурттуң улуг дайынында бистиң кырган-ачаларывыс болгаш өгбелеривистиң Кызыл Шеригге дузалашканы ышкаш, 45 чылдың тиилекчилериниң амгы салгалы бүгү-российжи Улусчу фронтунуң идип үндүргени эгелээшкининге катчып, автопоездини чыгган. Бир эвес автомобиль дайынчы даалганы күүседиринге, балыгланган дайынчыны санбатче чедирип, ооң амы-тынын камгалажып каарынга дузалашкан болза, бистиң дуңмаларывыс болгаш оолдарывыска дузаламчы кылдыр техниканы маңаа эккелгенивис улуг уткалыг. Тиилелгелиг чанып кээр кылдыр силерни манап артывыс!" – деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг шериглерге тыва автоколоннаны дамчыдып тура чугаалаан.
"Бөгүн агаар бойдус изиг черлернии ышкаш эвес, бүргег база чаъстап турар бол, чыглып келгеннерниң сеткил-хөөнүнге бичии-даа дегбээн – бөгүн Тываның баштыңы Владислав Ховалыгның удуртканы делегация-биле чедип келген чоок кижилери, кадайлары, боттарының чаңгыс чер чурттуглары-биле ужурашканнар. Бүгү чурттуң Тиилелге хүнүнге уткуштур чыгган белектери дайынчы шугумда бистиң шериглеривисче үнүптер” – деп, Михаил Кузнецов дыңнаткан. Оолдарга дайынчы чедиишкиннерни күзеп, боттарын камнап, өг-бүлелеринге онча-менди чанап келирин чагаан.
Республиканың чону, өг-бүлелер, ажылдап турар кижи бүрүзү бир демин көргүзүп, Ниити-российжи улусчу фронтунуң болгаш «Россияның демир-оруктары» ажык акционерлиг ниитилелдиң чарлааны «Автопоезд» акциязынга катчып, кыска үе дургузуда орук чок черлерни эртип шыдаар, тускай чепсеглеттинген 41 автомашинаны тускай шериг операциязында киржип турар дайынчыларже чорутканын Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.
"Улусчу фронтунуң «Автопоезд» акциязын деткип, дыка күштүг патриотчу көдүрлүүшкүннү көргүскен шупту чонумга сеткилим ханызындан четтиргеним илереттим. Машиналарны дайынчыларывыска дамчыттым” де, ол бижээн. Владислав Ховалыг машиналар-биле кады, Тываның шериг албанныгларынга дуза чедирер каттышкан штабтың сатканы техниктиг дериг-херекселдер - квадрокоптерлер, рациялар, дайынчы даалгалар үезинде ажыглаар шыгаар чүүлдерни дамчыткан.
В. Ховалыг Ростовка бистиң оолдарның албан эрттирип турары Төп болгаш Чөөн чүк шериг округтарының удуртукчулары болгаш төлээлери-биле ужуражып чугаалашкан.


Возврат к списку