Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Нация крозу»

«Нация крозу» 18.09.2013
«Нацияның крозу» - Россияның девискээринде эң хөй киржикчилерлиг болгаш эң улуг спортчу хемчег. Россияның хамаатыларын «Нацияның крозу» спорт болгаш күш-культурага хандыкшыдып, кадык-чаагай амыдыралды суртаалдап турар. Спортка болгаш күш-культурага хандыкшылдыглардан аңгыда, профессионал спортчулар, олимпий оюннарының чемпионнары, спорттуң хоочуннары бо кросска киржиринге ынак. Бо улуг спортчу хемчегге политиктер, күрүне ажылдакчылары, яамыларның болгаш албан черлериниң удуртукчулары безин киржип кээр.

Амгы үеде чадаг чарыш кончуг нептереңгей. Чадаг чарыш маңнаар кижилерге «Нацияның крозу» — магадап ханмас өөрүшкү-дүр. Бо чарышка тиилээри албан эвес, ынчангаш кросска кым-даа киржип шыдаар. Маңнаары дээрге – кадыын дадыктырып алырының эң ажыктыг аргазы-дыр. Ону кижи бүрүзү билип каан – ынчангаш «Нацияның крозунга» албан киржир. Бо чылын Россияның 80 девискээри аңаа киржиринге беленин илереткеннер. Сентябрь 22-де миллион-миллион кижилер чадаг чарыш оруунче үнер.

Чадаг чарыштың бүгү-российжи хүнү «Нацияның крозу – 2013» Кызыл хоорайга сентябрь 22-де эртер. Ооң маршруду: «Ойна» артель – М-54 трасса (студентилер хоорайы) – Московская кудумчу – Механизация кудумчу – Ленин кудумчу – Кызыл хоорайның дыштанылга парыгы.

Возврат к списку