Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Аян-шинчи киирер

Аян-шинчи киирер 12.05.2014

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

Кожуун төптери чоорту найысылал дег шинчилиг болур ужурлуг деп, Тываның Баштыңы  саналдаан.

Тываның Баштыңы Шагаан-Арыг хоорайда интернеттиң Wi-Fi четкизиниң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. Ол интернет харылзааның дүргени найысылал Кызылдан дудак чок дээрзин магадаан.

Шагаан-Арыг хоорайга эрткен чылын чүс муң хире телефоннарны харылзаштырып болур волокон-оптиктиг харылзаа шугуму ажылдап эгелээрге, ону кожуун чагыргазы, Пенсия фондузу, миграция албанының килдистеринче, №1 школаже, хоорай эмнелгезинче, хөй квартиралыг бажыңнарже кошкан турган. Амгы үеде ол харылзаа дамчыштыр интернеттиң Wi-Fi четкизиниң ажылдап эгелээни —  кожуунда база бир чаа болуушкуннуң бирээзи. Бо төлевилелди «Тывахарылзааинформ» ААН боттандырып кылган.

«Кандыг-даа чедиишкинге чаа чүүлдү көөрү өөрүнчүг-дүр. Найысылал дег шинчилиг сайзырал бүгү талага турар ужурлуг. Ылаңгыя чаа тудугларны, кожуун төптеринде чуртталга бажыңнарын суурларның чиңгине планынга дүүштүр электри шугуму чоруткан болгаш социал инфраструктура көрдүнген девискээрлерге тудары, а хоорайларның тудуглары суур шинчилиг болбас ужурлуг дээрзин ол айыткан турган. Тус-тус черлерни хөгжүдеринче угланган төлевилелдерни боттандырарынга бүгү талалыг деткимчени Тываның Чазаа берип турар болганда, бо чүүл кожуун, суму чагыргаларының чугула кылыр ажылдарының бирээзи» — деп,  Ш.Кара-оол демдеглээш, Шагаан-Арыгже ээп кирер оруктан эгелеп хоорайның төвүнге чедир дөрт дилиндектиг оруктуң капитал септелгезиниң дугайында дыңнаткан.

«Амгы үеде боттандырып турар төлевилелдер аныяк-өскенни деткииринче угланган. Келир үеде төрээн черин ээлеп, хөгжүдүп сайзырадыр  улус олар болгай. Республикадан дашкаар өөредилге черлеринде өөренип турар сургуулдарывыс чанып азы доозуп чедип келгеш, төрээн чериниң хөгжүлделиг деңнелин үнелээр боор. Бисте салым-чаяанныг аныяктар хөй. Чоокта чаа Республика Баштыңының Кубогу дээш хол бөмбүүнүң маргылдаазынга бирги черни бистиң командавыс чаалап алган…» — деп, Улуг-Хем кожууннуң чагырыкчызы Мерген Анай-оол чугаалаан.

Шагаан-Арыг хоорайның чаа хүрээзиниң тудуунга чорааш, ол сарыг шажын ниитилелиниң төлээлери болгаш бөдүүн чурттакчылар-биле ужурашкан. «Шажын хүрээзиниң тудуунга кандыг-даа нацияның төлээлериниң дузалажып турары дээрге чоннуң үндезин чүдүлге-сүзүүнче эглип, ниитилелге эп-найыралды, амыр-тайбыңны тургузарының демдээн илередип турар» — деп, Ш.Кара-оол айыткан. 


Возврат к списку