Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйның бараан бүдүрүкчүлериниң аразынга конкурсту чарлаан

Тываның Баштыңы көдээ ажыл-агыйның бараан бүдүрүкчүлериниң аразынга конкурсту чарлаан 18.09.2013
Мал согар цехтерни тургузар талазы-биле конкурсту Шолбан Кара-оол көдээ ажыл-агыйның бараан бүдүрүкчүлериниң аразынга чарлаан.

Ол дугайында Чазак Даргазы бодунуң Вконтактыда арнынга дыңнаткан. «Мал ажылын сайзырадыры аграр политиканың кол угланыышкыннарының бирээзи болур. Сөөлгү чылдарда ол адырже кичээнгейни угландырып келгенивистиң түңнелинде мал бажын өстүрериниң талазы-биле Россияга тиилекчилерниң аразынга кирер аргалыг болган бис. Ол көргүзүг талазы-биле Сибирьде бир дугаар черни ээлеп турар бис. 2013 чылдың август 1-ниң байдалы-биле Тывада малдың ниити баш саны 1 миллион 741 баш болган, ооң иштинде шээр малдың баш саны — бир миллион 416 муң 693, бода мал — 182 муң 134, чылгы — 62 муң 918, иви — 2604 баш болуп турар. Бо саннар дээрге мал ажылдыгларының хүн бүрүдеги кызымак күш-ажылының түңнели-дир. Күш-ажыл дээрге чүгле кижиге таалалды болдурар эвес, орулга киирип алырының, бай-байлак чурттаарының хевири дээрзин билир бис. Мал продукциязын көвүдедир сорулга-биле көдээ ажыл-агыйның бараан бүдүрүкчүлериниң аразынга 2014 чылда Тываның төп болгаш барыын зоналарынга мал согар цехтерни тургузарының талазы-биле конкурсту чарладывыс, дериг-херекселдерниң өртээниң 50 хуузун Чазак бодунга хүлээнип тур. Ажылдап кириптиңер» — деп, ол бижээн.

Ол конкурстуң дугайында дүрүмнү ажылдап кылырын Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызынга даандырган.


Возврат к списку