Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада УСН база Патент ажыглап турар биче болгаш ортумак сайгарыкчы чорук субъектилеринге үндүрүглерни эвээжедир дугайында хоойлуну хүлээп алган

Тывада УСН база Патент ажыглап турар биче болгаш ортумак сайгарыкчы чорук субъектилеринге үндүрүглерни эвээжедир дугайында хоойлуну хүлээп алган 14.04.2020
Россияның Чазаа база регион эрге-чагыргалары Россия Федерациязының девискээринге коронавирус халдавырын нептерээрин болдурбас дээш, дарый шиитпирлерни хүлээп ап турар. Тыва Республикада биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң 2500 ажыг субъектилеринге үндүрүглер чиигелделерин киирген. 
2020 чылдың апрель 9-та, ТР-ниң Дээди Хуралының чедиги ээлчег чок хуралында, “2020 чылда Тыва Республиканың девискээринге үндүрүг онаалдазының бөдүүнчүткен болгаш патент системазын ажыглаар онзагайының дугайында” №590-ЗТР Тыва Республиканың Хоойлузун хүлээп алган. Бо Хоойлу чаа коронавирус халдавырының тарап-нептерээнин болдурбас дээш кызыгаарлаан хемчеглерни кииргени-биле, ооң экономиктиг уржуктарын эвээжедир сорулгалыг биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилерин деткиир үндүрүг хемчеглерин киирген. 
Биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чоруктуң үндүрүг онаалдазының бөдүүнчүткен системазын ажыглап турар шупту субъектилеринге “орулгалар” үндүрүг онаалдазының объектизинге үндүрүг ставказын 6-дан 1 хуу чедир, “чарыгдалдар хемчээлин көвүдеткенинден, орулгаларның эвээжээни” объектиге үндүрүг ставказын 15-ден 5 хуу чедир кызырган. 
Оон аңгыда, Россия Федерациязының Үндүрүг хоойлузунуң 346.43 чүүлүнүң 2 пунктузу езугаар, сайгарлыкчы ажыл-чорудулганың шупту хевирлеринде үндүрүг онаалдазының патент системазын ажыглап турарларга хамаарыштыр, хуу сайгарлыкчының чылда орулгазы 16 рубль 67 көпеек хемчээлдиг бооп болур деп хоойлу айыткан. 
Хоойлуну албан езузу-биле парлаан соонда, ол күш кирген. 2020 чылдың январьдан эгелээш, бо чыл төнчүзүнге чедир үндүрүг чиигелделери күштүг болур. 
Тыва Республиканың Экономика яамызының албан езузунуң сайтызындан Хоойлунуң долу сөзүглелин көрүп болур.

Возврат к списку