Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада "Чаңгыс демниг Россия" партиязы тускай шериг операциязының киржикчилерин болгаш оларның өг-бүлелерин деткээн организацияларны шаңнап-мактаан

Тывада "Чаңгыс демниг Россия" партиязы тускай шериг операциязының киржикчилерин болгаш оларның өг-бүлелерин деткээн организацияларны шаңнап-мактаан 10.02.2023

Тыва Республиканың Чазаанга "Чаңгыс демниг Россия" бүгү-российжи политиктиг партияның дээди партийжи удуртулгазындан шаңналдарны тыпсыр езулал болуп эрткен. Тускай шериг операциязының киржикчилери – шериг кезектерин, шериг албанныгларның өг-бүлелерин деткиир талазы-биле ажылдарга, ачы-буянныг дузаламчы чедирилгезинге идепкейлиг киришкен организацияларның, күш-ажылчы коллективтерниң удуртукчуларын база сайгарлыкчыларны демдеглээн.
Тыва Республикада "Чаңгыс демниг Россия" партияның регион салбырының секретары Владислав Ховалыг гуманитарлыг миссияның киржикчилеринге партияның дээди удуртулгазының өөрүп четтириишкинерин тудускан.
Тыва Республикадан шериг албанныгларның база мобилизастаттынган хамаатыларның хереглелдеринге материалдыг болгаш ачы-буянныг дузаламчы ажылдарын организастааны дээш, 1 дугаар республика эмнелгезиниң, ТР-ниң халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң коллективтери, мобилизастаттынган хамаатыларга база оларның өг-бүлелеринге дуза көргүзер каттышкан республика штавының харыысалгалыг секретары Ондар Байлак Андреевна, «Мы вместе» регион клувунуң координатору Монгуш Артыш Юрьевич, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады Желтухин Александр Петрович, АТА баштыңы, хуу сайгарлыкчы Чульдум Эрес Кыргысович, «Дайынчы акы-дуңмалышкы» ТР-ниң хөй-ниити организациязының кежигүнү, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) депутады Хуурак Эрес Михайловичиг база ТР-ниң Херээженнер эвилелиниң даргазы Салчак Людмила Кимовна РФ-тиң Чиңгине чөвүлелиниң секретары Андрей Турчактың Өөрүп четтиришкиннерин алган.
"Чаңгыс демниг Россия" партияның даргазы Дмитрий Медведевтиң Өөрүп четтириишкинин «Ойна» алдын артели» бүдүрүлге кооперативиниң даргазы Дудко Олег Викторовичиге, «Элита» КХН-ниң директору Андросян Ваан Геворковичиге, «Өлчей» КХН-ниң чиңгине директору Кысыгбай Оскал-оол Ивановичиге, «Сельстрой» КХН-ниң директору Сафрин Сергей Викторовичиге тывыскан.
Шериг албанныгларга херек чүүлдери садарынга саң-хөө дузаламчызын база хууда ачы-буян чедирилгезин көргүскени дээш, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) база Кызыл хоорайның Төлээлекчилер хуралының “Чаңгыс демниг Россиядан” депутаттар корпузунга "Чаңгыс демниг Россия" партияның регион салбырының секретары Владислав Ховалыгның Өөрүп четтириишкиннерин алганнар.


Возврат к списку