Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада күрүне шылгалдаларын 100 баллга кылган доозукчуларлыг башкыларга шаңналдарны тывыскан

Тывада күрүне шылгалдаларын 100 баллга кылган доозукчуларлыг башкыларга шаңналдарны тывыскан 27.08.2021 Кызылда чаа ажыттынган 18 дугаар школага болуп эрткен өөредилге ажылдакчыларының август чөвүлел хуралының ниити кезээнде, республиканың шыырак башкыларынга Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан. 11 класс доозукчуларының чаңгыс аай күрүне шылгалдаларын тергиин демдекке доостурган башкыларга акша шаңналдарын бо чылын бир дугаар берген. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг шаңналдарны тудускан.
«Тыва Республиканың улустуң башкызы» атка Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалыктың 2 дугаар школазының чурт-шинчилел музейиниң эргелекчизи Монгуш Валентина Кенденовна төлептиг болган.
«Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» атты Бии-Хем кожууннуң Сушь суурнуң ниити өөредилге школазының орус, тыва дылдар болгаш чогаал башкызы Чомаа Светлана Чымбаевнага тывыскан.
Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктерин дараазында башкылар алган:
Кульжубаева Любовь Викторовна – Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда 1 дугаар ниити өөредилге школазының немелде билиглер башкызы;
Куулар Наталья Хойлак-ооловна – Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мөген-Бүрен ортумак школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы;
Монгуш Светлана Михайловна – Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыгның чамдык эртемнерде ханы өөредилгелиг 1 дугаар ортумак школазының математика башкызы;
Потылицина Татьяна Михайловна – Совет Эвилелиниң Маадыры Т.Б. Кечил-оол аттыг Кызылдың 3 дугаар школазының немец дыл башкызы;
Шарыпова Татьяна Леонидовна – М.А.Бухтуев аттыг Кызылдың 1 дугаар школазының директору.
Тыва Арат Республиканың 100 чылдаан оюнга тураскааткан юбилейлиг медальдар-биле шаңнааны болза:
Адымачи Наталья Мунзаковнаны – Тываның агротехнологиялар техникумунуң библиотекарь башкызы;
Алдын-оол Алевтина Хомушкуовнаны – Кызыл хоорай мэриязының өөредилге департаментизиниң психологтуг-эмчи-педагогика комиссиязының логопед башкызы;
Артаа Валентина Чигжитовнаны – Кызыл хоорайның 17 дугаар школазының эге класстар башкызы;
Базыр-оол Любовь Кыргысовнаны – Кызыл хоорайның чамдык эртемнерде ханы өөредилгелиг 11 дугаар ортумак школазының математика башкызы;
Белкина Ирина Владимировнаны – Кызыл хоорайның Немелде өөредилге төвүнүң методизи;
Гареева Кяшифа Исхаковнаны – Кызыл хоорайның чамдык эртемнерде ханы өөредилгелиг 11 дугаар ортумак школазының күш-культура башкызы;
Дамба Валерия Семис-ооловнаны – Совет Эвилелиниң Маадыры Ч.Н. Хомушку аттыг Кызыл хоорайның 16 дугаар школазының орус дыл чогаал башкызы;
Идам Галина Доржуевнаны – М.А.Бухтуев аттыг Кызыл хоорайның ниити өөредилге школазының эге класстар башкызы;
Кыргыс Светлана Айдыновнаны – Ак-Довурак хоорайның “Өлчей” лицейиниң математика башкызы;
Ондар Шолбаана Кудаш-ооловнаны – ССРЭ-ниң улустуң башкызы А.А. Алдын-оол аттыг Кызыл хоорайның 2 дугаар школазының математика башкызы;
Ооржак Меңги Нагаан-ооловичини – Бии-Хем кожууннуң Туранның 2 дугаар ниити өөредилге школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы;
Оюн Айлаң Кылын-ооловнаны – Ак-Довурак хоорайның “Өлчей” лицейиниң тыва дыл, чогаал болгаш төөгү башкызы;
Сагаачы Алефтина Сояновнаны – педагогика ажылының хоочуну;
Сотнам Светлана Кыспай-ооловнаны – Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл суурда Ш.Ч. Сат аттыг ниити өөредилге школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы;
Терехова Татьяна Ивановнаны – Совет Эвилелиниң Маадыры Ч.Н. Хомушку аттыг Кызыл хоорайның 16 дугаар лицейиниң эге класстар башкызы;
Тугжу Александр Семеновичини – Бии-Хем кожууннуң Тарлаг ортумак школазының күш-культура башкызы;
Чебыкина Татьяна Валентиновнаны – Кызыл хоорайның 29 дугаар уруглар сады – чаштарның сайзырал төвүнүң директору;
Черноуско Тамара Николаевнаны – М.А.Бухтуев аттыг Кызыл хоорайның 1 дугаар ниити өөредилге школазының эге класстар башкызы.
Тыва Республиканың Баштыңының премиязын 10 башкыга тывыскан:
Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл школазының төөгү болгаш ниитилел билиглериниң башкызы Байыр-оол Чодураа Херел-ооловнага;
Кызылдың 15 дугаар лицейиниң химия башкызы Ковито Татьяна Николаевнага;
Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр техникумунуң тускай эртемнер башкызы Ондар Оксана Андреевнага;
Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл школазының ОБЖ башкызы-организатору Кызыл-оол Любовь Сергеевнага;
Бай-Тайга кожууннуң Тээли ортумак школазының эге класстар башкызы Серен-Чимит Урана Калдар-ооловнага;
Кызыл хоорайның 1 дугаар школазының немелде өөредилгениң шыдыраа башкызы Балян Наира Сергеевнага;
Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы ортумак школазының класс удуртукчу башкызы Куулар Чодураа Александровнага;
Тываның кадет корпузунуң класс удуртукчу башкызы Донгак Наталья Аракчааевнага;
Кызыл хоорайның 7 дугаар школазының класс удуртукчу башкызы Маскыр Сая-Суу Сергеевнага;
олимпийжи курлавырлар училищезиниң класс удуртукчу башкызы Ондар Виктория Кимовнага.
Тываның Баштыңының премияларындан аңгыда, доозукчулары 100 баллга күрүне шылгалдарын дужааган башкыларга акша сертификаттарын бир дугаар тывыскан. Премияга төлептиг болган башкылар:
Сат Надежда Фёдоровна, Республиканың лицей-интернадының орус дыл болгаш чогаал башкызы;
Белышева Наталья Николаевна, Кызыл хоорайның 15 дугаар лицейиниң орус дыл болгаш чогаал башкызы.
Бо чылдың июльда болуп эрткен “Күчүлүг орус сөс, орус чугаа, сени камгалап арттырар бис” деп орус дыл башкыларынга мөөрейниң түңнели-биле, дараазында башкылар үнелиг белектерни алган:
Салчак Анна Шиловна, Таңды кожууннуң Владимировка школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы;
Бопун-оол Алдынай Мөңгүн-ооловна, Кызыл кожууннуң Сукпак ортумак школазының орус дыл болгаш чогаал башкызы;
Кабимулдинова Айгуль Еркебалиновна, Улуг-Хем кожууннуң Ийи-Тал суурда ТР-ниң аграрлыг школа-интернадының орус дыл болгаш чогаал башкызы.

Возврат к списку