Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Россеть»-тиң чиңгине директору-биле регионга чырык хандырылгазының чаа дөстерин тударының аргазын чугаалашкан

Тываның Баштыңы «Россеть»-тиң чиңгине директору-биле регионга чырык хандырылгазының чаа дөстерин тударының аргазын чугаалашкан 04.02.2016
 Февраль 2-де, Москвага, «Россеть»-тиң чиңгине директору Олег Бударгин-биле Тываның Баштыңы ужурашкаш, Каа-Хем суурнуң чаа тудугларынга чырык хандырылгазының айтырыын чугаалашкан.
  «Тус черниң чагыргазы чер участоктарын хоойлуга чөрүштүр үлээн соонда, аңаа кижилер бажыңнарны тудуп алгаш, ам «баш мунгаш» байдалда келген. Бөгүн ында чуртап турар 4 муң ажыг кижилерде доктаамал чырык чок. Оон аңгыда ол черлерге хөй каът чуртталга бажыңнарын, школаны, бир уруглар садын база бүдүрүлге черлерин тударын планнап турар бис. Ынчангаш чырык хандырылгазының чаа дөзүн тударының аргазын тывар деп шиитпир үнген. Аңаа ниитизи-биле 714 млн. рубль рубль херек. О.М. Бударгин бодунуң ажылдакчыларынга ол айтырыгны өөренип көөрүн, 2016-2017 чылдарда боттандырарын дааскан» – деп, регионнуң баштыңы бодунуң блогунга ажылчын ужуражылга соонда бижээн. 
 Хоорай хевирлиг Каа-Хем суур республиканың улуг кожууннарының бирээзиниң административтиг төвү болур. Ооң чурттакчы чонунуң саны 20 муң кижи, өреге саны 5117, ийи каът 8 бажың бар. 
 Амгы үеде электроэнергияның чедишпези 5 МВт хире. «Тываэнерго»-нуң ажылдап турар дериг-херексели (1,6 МВт биле 2,5 МВт күчүлүг ийи трансформатору) боттарының курлавырын төндүр ажылдаан. 
 2016 чылдың январь 1-ниң медээзи-биле, 733 чуртталга бажыңының (чаа туткан бажыңнар) чырык энергиязынга коштунар аргазы чок. Ынчангаш 4 муң ажыг кижи доктаамал чырык чок черде чурттап турар. Каа-Хем суурда чырык хереглекчилеринге технологтуг кожулда хемчеглерин боттандыры-биле республика бюджединден акша-хөреңгини аңгылаар дугайында айтырыгны Тыва Республиканың Чазаа амгы үеде шиитпирлеп турар.

Возврат к списку