Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан 600 ажыг оол шериг албанынче аъттаныпкан

Тывадан 600 ажыг оол шериг албанынче аъттаныпкан 29.12.2022

Тывада күскү шериг кыйгыртылгазы доозулган. Россия Федерациязының Чепсектиг күштериниң Кол штавының база Төп шериг округунуң Тывага дээш тургусканы 2022 чылдың күскү кыйгыртылгазынче оолдарны чыггаш, чорудар план 100 хуу күүсеттингенин, республиканың шериг комиссары Демир-оол Артына илеткээн.
Регионда 1995-2004 чылдарда төрүттүнген хамаатыларны шериг албанынче кыйгыртыры 2022 чылдың ноябрь 1-де эгелээнин сагындыраал. 1932 кижи шериг комиссариадынче кыйгыртылганы алган, шупту оолдар боттарының участоктарынга келгенин республиканың шериг комиссариады дыңнаткан.
657 кижини шериг албанынче алган. 178 кижини хостаан, 1097 кижиниң чоруур хуусаазын аңгы-аңгы чылдагааннар-биле соңгаарлаткан. Эмчи шинчилгезиниң соонда, кадыыының байдалы-биле 33 оолду кожууннарның база Кызыл хоорайның шериг комиссариаттарынче дедир чоруткан. Ынчангаш республиканың шериг комиссариаттарының чыылда пунктуларындан 624 оолду шериг албанынче аъткарган.
Тывадан чоруткан оолдар стратегтиг сорулгалыг ракета шериглери, чер кырының шериглери, шериг-космиктиг күштерниң, Барыын, Төп база Чөөн шериг округтарының Национал гвардия шериглериниң шериг кезектеринге албан хүлээлгезин эрттирер деп, ооң мурнунда дыңнаткан. Кыйгырткан оолдарны тускай шериг операциязынче хаара тутпас, РФ-тиң чаа субъектилериниң девискээринге шериг эрттиртпес, шериг албанын доозуптарга, чурттап черинче чандырар. Шериг албанының хуусаазы ооң мурнунда ышкаш, 1 чыл болур.
Республика кожууннарының база Кызыл хоорайның шериг комиссариаттары, ол ышкаш муниципалдыг тургузуглар база хоорай округ чагырга даргалары-биле кады кыйгыртылга планын тодарадып тургускан. Кадыкшыл байдалының, профессионал болгаш психологтуг шилилдениң, эртем-билииниң, шериг-учет мергежилиниң түңнелдери-биле амгы кыйгыртылга курлавырын баш бурунгаар хувааган.
Россия Федерациязының Чепсектиг Күштеринче бо күзүн чоруткан оолдарның шынарларын шинчилеп көөрге, 327 кижи ортумак тускай эртемниг, 31 оол – дээди, 60 - ортумак (долу) база 206 – кол ниити билиглиг.


Возврат к списку