Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Меценаттың акша-хөреңгизи-биле Кызылдың школазында немей туткан тудугну ажыткан

Меценаттың акша-хөреңгизи-биле Кызылдың школазында немей туткан тудугну ажыткан 15.11.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Кызыл хоорайның 8 дугаар эге школазында немей туткан тудугнуң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. 

Россия Федерациязының камгалал сайыды Сергей Шойгунуң сүмелээни-биле, ачы-буян өргүкчүзүнүң акша-хөреңгизин ажыглап, ону туткан. Улуг хуралдаар болгаш спортчу залдарлыг объектини тудугжулар кыска үе иштинде тудуп дооскан. Школаның өөреникчилериниң болгаш башкыларының чогаадыкчы болгаш спортчу сайзыралын деткииринге канчаар-даа аажок улуг белек болган чаа оран-сава улуг дөгүмнү бээр.

Владислав Ховалыг школаның коллективинге болгаш уругларынга өөрүнчүг болуушкун-биле байыр чедирбишаан, тудугну тударынга школага дузалажыр күзелин илередип, чаагай үүле-херекке өргүлдү өргүүрүнге белен меценатты тып бээринге дузалашканы дээш Сергей Шойгуга четтиргенин илереткен.

- Сергей Кужугетович 2011 чылда эге школа ажыдыышкынынга база кээп чораан. Эрткен чылын ужуражырымга, уругларның күзелин боттандырып, оларның өзүп-сайзыраарынга таарымчалыг байдалды тургусчуп берээли де, чугаалаан чүве. Хурал болгаш спорт залдарының тудуун доозар болдувус. Ынчангаш спонсор, ачы-буян чедирикчизинге мени таныштырган. Улуг өөрүшкү-биле ужуражып, таныжып алган бис. Мооң ужуу ындыг төөгүлүг эгелээн – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

8 дугаар эге школаның оран-савазын 2011чылда республика болгаш муниципалдыг бюджеттер акшаландырыышкыны-биле туткан. Эрги школаны аварийлиг деп санаанындан, уругларның айыыл чок черге өөренирин хандырар дээш, тудугну кончуг шалыпкын туткан. Школаның өөренир оран-савазын тудары – сорулга ол турган.

2022 чылда спорсорнуң акша-хөреңгизи-биле тудугну катап эгелээн, «Элита» КХН тудуг компаниязы ажылче кирген. Спортчу база хуралдаар залдар бүгү-ле херектиг дериг-херекселдер-биле четчелеттинген.

- Школа уругларның сайзыралынга дээш долу күш-биле ажылдаар бүрүн аргалыг. Бөлгүмнер, секциялар, маргылдаалар, концерттер - оларның мурнунда. Салым-чаяанныг болгаш кадык салгалды өстүрүп кижизидери - биске эң кол – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Школаның башкылары база өөреникчилери үрде манааны тудугну тударынга киришкен кижилерге сеткилиниң ханызындан четтиргенин илередип, үш катап “Четтирдивис!” деп чугаалаанннар.


Возврат к списку