Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның орук албаннары “изиг шугумнарны” ажылдаткан

Тываның орук албаннары “изиг шугумнарны” ажылдаткан 17.11.2023

Республиканың оруктарын ажаап-карактаар орук организацияларының диспетчер албаннарының баазазында «изиг шугумнар» ажылдап турар. «Изиг шугум» телефоннары таварыштыр аай-дедир аргыжылгага салдарны чедирер оруктарда байдалдарны, септелге ажылдарын, озал-ондактар дугайында болгаш өске-даа чугула медээлерни билип ап болурун, регионалдыг Орук-транспорт яамызы дыңнаткан.

Регион оруктарын хандырып турар орук организацияларының хайгааралында оруктарда байдал дугайында медээлерни Тываның автоорук эргелели хүн бүрүде чыып турар. Республиканың орук албанының хайгааралында регионалдыг болгаш кожууннар аразында ниити ажыглалдыг 2 796 ажыг км автомобиль оруу бар.

Хүн дургузунда орукта байдалдар өскерли берип болурундан, чорук чоруур деп баргаш медээни ылавылап алырын, орук чери сагындырган.

Регионалдыг болгаш кожууннар аразында оруктарның байдалын 8 (39422) 2-11-08 (205) база соталыг 8-929-358-09-11 дугаарлыг телефоннардан билип ап болур. А бо телефондан 8 (391) 265-01-12 – «Кызыл – Абакан», «Кызыл – Чадаана – Хандагайты» федералдыг оруктарда байдал дугайында айтырып болур.

Чамдык кожууннарда хар чаап, хадаан-даа болза, регионалдыг болгаш муниципалдыг оруктар участоктарында байдал чогумчалыг. «Хандагайты – Ак-Чыраа» автооруктуң «Тээли» арттында кылын хар дүшкенден, чиик автомашиналар чорууру бергедээн. «Тоора-Хем – Бояровка» автооруктуң «102 км» арттын эртер чер дошталганындан, дугуйларны илбчирбелеп алгаш чорааны дээре.

Автооруктар ажаап-карактаашкынында 12 орук организациязы, 44 санныг техника база чартык чүс орук ажылдакчылары хаара туттунганын, Тываның автоорук эргелели дыңнаткан.

Оруктарда байдалды билип алыры чүгле бирги базым болурун, Орук-транспорт яамызы сагындырган. Эң кол чүүл – орук шимчээшкининиң чурумнарын хажыт чокка сагып, руль артынга кичээнгейлиг чорууру – айыыл чок чорукту магадылаар.


Возврат к списку