Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың солагай талакы дачалар территориязынга уруглар садтарын ажыдарын Тываның Баштыңы деткээн

Кызылдың солагай талакы дачалар территориязынга уруглар садтарын ажыдарын Тываның Баштыңы деткээн 25.03.2016
 Март 24-те Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хууда айтырыгларлыг хамаатыларны хүлээп алган. Социал четкилерде ооң адынче билдириишкин бижээн кижилер аразындан оларның чамдыктары келген. 
 Хөй ажы-төлдүг ие, дээди категорияның психолог башкызы Лада Валерьевна Хертек-биле хүлээп алыышкын эгелээн. Бо башкы солагай талакы дачалар районунда ийи каът бажың тудуп алган, аңаа профессионал өөредилге программазы-биле ажылдаар 10 ажылдакчыны ажылче хаара тудуп, 50 чаштары хүлээп алыр планныг.
  Республиканың баштыңы эрткен чылын-на солагай талакы дачаларга чаа уруглар садының тудуун эгелээрин саналдаан болгаш, башкының эгелээшкинин тодаргай сонуургаан. 
 Чаа тудуг объектизинге чугула инфраструктуразы бар чер - найысылалдың чөөн талазынга уруглар садын тударын хоорайның эрге-чагыргазы биле тудуг яамызы саналдаан. Ындыг болзажок, Шолбан Кара-оол тудуг сайыды Александр Свинцов база Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыгга, эрге-чагырга органнары бирги ээлчегде ниитилелдиң социал айтырыгларынче кичээнгейни углаарын айыткан. 
 «Солагай талакы дачалар – Кызылда эң-не чидиг айтырыгларлыг девискээр болур. Ында 800 хире чаштарга назы четпээн өөредилге албан черлеринче олуттар негеттинип турар. Эртен-даа азы орай-даа бол, ол айтырыгны хоорайның эрге-чагыргазы шиитпирлээр апаар, ынчангаш тудугну элээн чедимчелиг кижилер чурттап турар Свороток микрорайонунга эвес, а дачага тудуп эгелээр херек» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан турган. 
 Чугаалажыышкын соонда, Кызылдың солагай талакы дачаларынга 160 олуттуг уруглар садының тудуу эгелээн. Шөлде тудугнуң таваан салып, чер шимчээшкининге удур быжыглаашкын ажылдарын чоруткан. Күрүне керээзи езугаар төлевилел документациязын кылып, тус черге оран-саваның турар черин, тудуг тавааның ханызын тодарадып, радоннуң барынга анализтерни алган. Лабораторлуг шинчилелдер черниң довураа санитарлыг нормаларга дүгжүп турарын тодараткан. Төлевилел-смета документациязынга күрүне экспертизазын эрттирген. Тудуг ажылдарын чорударынга дача ниитилелинден электрохандырылга объектизин түр када кожар техниктиг негелдени алган. 
 Тываның Баштыңының өөредилге сайыды база Кызыл хоорайның мэри-биле ужуражылгазында уруглар садының тудуу солагай талакы дачаларның ийи дугаар автобус доктаамында чорудуп турарын чугаалаан. А уруглар сады кылдыр тудуп турар башкының ийи каът бажыңы автобус доктаар бир дугаар черде. Ам ынаар одалга, суг хандырылгазының, өрт дыңнадыышкынының системазын кожуп, дериг-хереселдерни садар. Өөредилге яамызы биле Кызылдың мэриязы хуу эгелекчи саналды деткип, төлевилелди боттандырарынга сонуургалдыг болурун Шолбан Кара-оол чагаан. 
 Лада Валерьевнаның төлевилелин республиканың баштыңы база контрольга алган, деткимче көргүзеринге идигни бээр болган. Ындыг болзажок, объект чөпшээрел бээр шупту албаннарны эртип, оран-сава Санпит, Роспотребнадзор болгаш өске-даа хыналда-хайгаарал органнарының негелдезинге дүүштүр туттунган турарын сагындырган.
  «Тудуг бар-дыр. Негелделерге кайы хире дүүшкенин эгезинде-ле хынап көөр херек, оон соонда хайгаарал органнарындан чөпшээрел алыры-биле чиде бербес кылдыр. Эң кол негелде – ыяш оран-саваның өртке удур айыыл чок чоруу. Кичээнгейге алыңар» - деп, Тываның Баштыңы сайытка, мэрге база төлевилелдиң авторунга чугаалаан.
  Өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаа башкының саналын деткип, сайгарлыкчы эгелээшкинге күрүне деткимчезин көргүзер дугайында дилегни Экономика яамызынче киирерин дыңнаткан. Өөредилге ажыл-чорудулгазын чорударынга чөпшээрелди алырынга, чогуур документилер долдурарынга, ажыл-чорудуунга методиктиг дузаны көргүзеринге дузаны көргүзерин Татьяна Оюновна аазаан. Кызылдың мэри Владислав Ховалыг база деткимчениң чогуур хемчеглерин алыр болган. 
 Тываның Баштыңы өг-бүледе каш ажы-төл барын Лада Валерьевнадан айтырарга, 1987 биле 1994 чылда төрүттүнген ийи кыс ийистерлиг база 7 харлыг оолдуун сонуургаткан. Ындыг солун салым-чолдуг бир өг-бүле Шолбан Кара-оолду өөрткен. 
 «Бөгүн хөй ажы-төлдүг ие Хертек Лада Валерьевна-биле ужуражыр аас-кежиктиг болдум» - деп, республиканың баштыңы бодунуң блогунда дүүн кежээ бижээн.

Возврат к списку