Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россияның Социал фондузунуң Тыва Республикада салбыры чеди муң ажыг уругга чаңгыс аай пособиени төлээрин доктааткан

Россияның Социал фондузунуң Тыва Республикада салбыры чеди муң ажыг уругга чаңгыс аай пособиени төлээрин доктааткан 26.01.2023

Россияның Социал фондузунуң Тыва Республикада салбыры 17 харга чедир 7870 уругга база 556 иштиг херээженге чаңгыс аай пособиени доктааткан. Январьның 24-ге чедир Тывада чүгле 14,8 муң ажыг билдириишкин кирген.
Чаңгыс аай пособиеже билдриишкиннер хүлээп алыры 2022 чылдың декабрь 28-те эгелээнин сагындыраал. Россияның Социал фондузунуң Тыва Республикада салбырынче кирген билдириишкиннерни бо чылдың январь 4-тен көрүп эгелээн. Билдириишкин киирикчилериниң агар саннарынче бирги төлевирлер январь 13-те шилчээн.
Оон аңгыда, республиканың чурттакчы чоннуң социал камгалал органнарының ооң мурнунда томуйлааш, төлеп турганы бирги чаш төрүттүнгенде (азырап алганда) ай санының акша төлевирин 2023 чылдың январь 1-ден Социал фонд берип эгелээр. Январьның баштайгы хонуктарында Россияның Социал фондузунуң Тыва Республикада салбыры 297 дун чашка ай санының төлевирин томуйлаан. 2023 чылдың январь 1 соонда төрүттүнген чаштарга айыттынган төлевир чаңгыс аай пособиеже шилчээн. А бир эвес чаш төл өг-бүлеге 2023 чыл мурнунда төрүттүнген болза, ада-ие ооң мурнундагы негелделер-биле төлевирни ап болур: ада-иениң өнчү-хөреңгизин база ажыл-агыйын көрбейн, чүгле өг-бүлениң кижи санынга ортумак орулгазын санаар, ол регионда ажылдап шыдаар кижилерге амыдырып-чурттаарының ийи хемчээлинден ашпас ужурлуг.
Чаңгыс аай пособие – шуптузунга эвес, а эвээш орулгалыг российжи өг-бүлелерни деткиир социал хемчег. Пособиени регионда чурттакчы чоннуң кижи санынга амыдырап-чурттаарының хемчээлинден куду хемчээлдиг орулгаларлыг өг-бүлелерге тыпсыр (2023 чылдың январь 1-ден Тывада ол хемчээл – 14519 рубль). Ону бээрде өг-бүлениң хереглелинге комплекстиг демдекти ажыглаар. Өг-бүлениң эт-хөреңгизинбаза тик орулгазын көрүп, өг-бүлениң 18 хар ажа берген кежигүннери албан ёзузу-биле орулгалыг азы оозу чок болза, чылдагаанын айтыр.
Чаңгыс аай пособие талазы-биле тодаргай медээни дараазында шөлүгден билип ап болур: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/


Возврат к списку