Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Төп-Сибирь байлаа Тывада Чедер чыдымын шинчилеп база эм шынарлыг суун ажыглаар эргени бээри-биле конкурсту чарлаан

Төп-Сибирь байлаа Тывада Чедер чыдымын шинчилеп база эм шынарлыг суун ажыглаар эргени бээри-биле конкурсту чарлаан 07.10.2021 Конкурс дугайында дыңнадыг Бойдустуң байлаан ажыглаар талазы-биле федералдыг агентилелдиң сайтызында (Роснедра) (rosnedra.gov.ru) парлаттынган.
Конкурстуң негелдези езугаар бойдус байлаан ажыглаарда чаңгыс төлээр төлевирниң эге өртээ – 1308262 рубль болур. Конкурска киржир чагыгларны 2021 чылдың октябрь 25-тиң 16.00 шакка чедир хүлээр.
Чер чыдынының күрүне кадастрының 2021 чылдың январь 1-ниң хүнү-биле санааны болза, Тываның Кызыл кожуунда Чедер чыдынында эм шынарлыг сугнуң курлавыры: №234 скважина – В категория – хүнде 91 м3. (эмненир-столовая), №307 скважина – В категория – хүнде 41 м3 (эмненир-столовые), №207а скважина – В категория – хүнде 38 м3 (ишпес). Чыдын участогунуң шөлү – 0,03км2.
Конкурска киржир чагыгны база чыдын участогун шиңгээдир техниктиг-экономиктиг саналдарны Центрсибнедрниң дараазынче адрезинче чорудар: 660049, Красноярск хоорай, Карл Маркс кудумчузу, 62, кабинет 451.
Участокту шиңгээдир талазы-биле техниктиг-экономиктиг саналдарны – 2021 чылдың ноябрь 30-ниң 16:00 шакка чедир хүлээр.
Конкурска киржилге дээш киирер акшаның хемчээли – 24 250 рубль.
Конкурстуң түңнелдерин 2021 чылдың декабрь 29-та 10:00 шакта дараазында адреске үндүрер: Красноярск хоорай, Карл Маркс кудумчузу, 62, кабинет 451.

Возврат к списку