Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның школаларынга ам-даа өөредилге номнары келир

Тываның школаларынга ам-даа өөредилге номнары келир 23.08.2021 Бо өөредилге чылында республиканың школалары ортумаа-биле 84 хууга өөредилге номнары болгаш өөредилге пособиелери-биле хандыртынар. Мониторингиниң түңнели ындыг болган. Колдуунда Кызылдың школаларында номнар чедишпес. Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызы ол айтырыгны шиитпирлээри-биле 119 өөредилге организацияларынга дээш, 42853 санныг өөредилге номнарын чагыткан. Ол ам сентябрь 1-де келир.
Республиканың чамдык школаларында өөредилге номнары чедишпес болганы-биле, ада-иелер ону боттары садып турары чажыт эвес. Регионнуң Өөредилге яамызы найысылал школаларында школачыларның саны көвүдээнинден, номнар чедишпейн турарын тайылбырлаан. Бөгүнде безин 333 кижи немешкен.
Бо хүнде республиканың өөредилге черлериниң библиотека фондузунга 984 890 санныг өөредилге номнары биле пособиелер садарынга 245 млн рубль херек, ооң иштинде 336 046 санныг өөредилге номнарынга 150 млн рубль негеттинер.
Чаа өөредилге чылында өөреникчилерге чедишпес номнарны республиканың ниити өөредилге школаларында бүрүн четчелеттинген электроннуг номнар болгаш пособиелерни ажыглаарын, өөредилге яамызы айыткан. Ынчангаш школа библиотекаларында «Книгозаказ» автоматчыткан системаны киирген.
Кызылдың солагай талакы дачазында ийи ээлчегге өөренир чаа школаның библиотека фондузун долдурар дээш, өөредилге номнарын чагаан. Баш удур санаашкыннардан билдингени болза, школаның бир клазынга-ла 25 өөреникчилиг 66 класс-комплектиге 1650 кижи өөренир. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг чогуур акшаны тускайлап, чаа школаның өөреникчилеринге бүгү-ле таарымчалыг байдалдарны тургузарын негээн. Ол ышкаш чедишпес өөредилге материалдарын шиитпирлээр даалганы берген.

Возврат к списку