Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң иштики херектер сайыды В. Колокольцев-биле республиканың кол автооруктарынга ОПА-ның стационар постуларын эгидерин дугурушкан

Тываның Баштыңы РФ-тиң иштики херектер сайыды В. Колокольцев-биле республиканың кол автооруктарынга ОПА-ның стационар постуларын эгидерин дугурушкан 18.06.2015

Средада Тываның Баштыңы Ш.Кара-оол РФ-тиң иштики херектер сайыды В. Колокольцев-биле ужурашкан. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың социал-экономиктиг, географтыг байдалдарын өөренип көрүп тургаш, Тываның кол автомобиль оруктарының участоктарынга орук-патроль албанының стационарлыг постулар ажылын катап тургузарының айтырыын шиитпирлээринге деткимчени көргүзерин РФ-тиң ИХЯ-ның баштыңы Владимир Колокольцевтан дилээн.

«РФ-тиң Иштики херектер яамызының баштыңы, генерал-полковник В.А. Колокольцев-биле республиканың автооруктарында кол участоктарда «Ак» биле «Элегес-Аксы» пунктуларның ажылдарын катап тургузарының талазы-биле кылыр ажылдарны дугуржуп алдым. Ол ийи черге бүдүн дүн-хүн дургузунда полицейжилерниң дежурныйлаашкынын катап тургузуп алыр болзувусса, кайы хире ажыктыын билир бис, ол угланыышкын-биле чоруп турар эзирик чолаачы-даа, спирт сөөрткен бутлер-даа, кем-херекүүлгедикчизи-даа ону оюп эртип, мегелеп шыдавас!» - деп бодунуң блогунда Тываның Баштыңы бижээн.

Шолбан Кара-оол регионнуң девискээринге ОПА-ның стационарлыг постуларын катап тургузарының айтырыын чаңгыс эвес удаа көдүрүп келген. Чурттакчылыг суурлар аразының ыраандан иштики херектерниң тус черде килдистери биле пунктулары чаа болуушкун дугайында медээни алгаш, дарый хөделишкиннер кылыры болдунмайн баары, ОПА-ның көжүп чоруур доскуулдары ол хүлээлгелеринге күш четпейн турары билдингир.

Чурттакчылыг черлер аразы, районнар төптери чоок чыдар хөй чурттакчылыг девискээрлерге Тыва хамаарышпас. Республиканың девискээриниң 82 хуузун даглар ээлеп турар болгаш чурттакчылыг черлерниң дыка хөйү чедери берге черлерде.

ИХЯ-ның системазында реформа, стационар постуларны узуткааны чамдык харыысалга чок чолаачыларга оруктар болгаш кудумчуларны хайгаарап турар эрге-хоойлу органнары чок-тур, кара турада чоруп болур-дур деп бодалды тывылдырган хевирлиг. Ынчангаш оларның руль артынга эзирик чорууру бо-ла таварышкылаар. А чамдыктары үрелик машиналары-биле, чижээ чырывас караа-биле, оруктарга озал-ондактарны болдуруп турар.

Республиканың хөй шимчээшкинниг улуг оруктар участоктарынга эзирик чолаачыларны, мал оорлаарын илередип, наркотиктер чажырып чоруурун, машинаның чоруунуң дүргенин тодарадыры-биле хыналданы доктаамал чорудары черле негеттинип келген.


Возврат к списку