Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада республиканың оперштавының шиитпирлерин күүсетпээни дээш торгаалдарны доктааткан

Тывада республиканың оперштавының шиитпирлерин күүсетпээни дээш торгаалдарны доктааткан 19.01.2023

Чурттуң регионнарында белен болурунуң чогуур деңнелин хандырган оперативтиг штабтың база республика Баштыңының шиитпирлерин күүсетпээни азы хажытканы дээш адинистративтиг харыысалганы онаар дээн Тываның Чазааның саналын деткээн. Республиканың Административтиг кодекизинче киирген чогуур эдилгени Сайыттар кабинединиң хуралында бадылаан.
Ону хажыткан кижилерни 1000-дан 5000 чедир рубль түңге торгаап болур. А албан-дужаалдыг кижилерден негелде улуг –10000-дан 50000 рубль. Сайгарлыкчыларны 30000-тан 50000 рубль, бүдүрүлгелер болгаш организацияларны – 100000-дан 300000 рубль акшага торгаар.
Документини белеткээн ТР-ниң Юстиция яамызы, 2022 чылдың октябрь 19-та № 757 президент чарлыын күүседири-биле ону ажылдап кылганын, тайылбырлаан. Ук чарлык Запорожье база Херсонщинада шериг байдал үезинде регионнарның кайы хире белениниң деңнелин тодарадып турар. Ниитизи-биле хөделириниң дөрт аңгы чурумун тургускан: тускай шериг операциязының зоназынга чоок чыдар областарында ол эң бедик. ТШО девискээринден ыраарга-ла, ортумак, бедиткен, эге белеткел деңнелдерлиг.
Регион баштыңнарынга деңнел аайы-биле аңгы бүрүн эргелерни хүлээндирген. Чижээ, ТШО зоназында регионнар чагыргалары “Дайын байдалының дугайында” хоойлуга даянып, комендант шагын, шериг цензуразын, "кургаг" хоойлуну, дараазында компенсациялавышаан хамаатыларның эт-хөреңгизин күрүне ажыглалынга, камгалал херээниң ажылдарынга оларны ажыглаарын айтып болур эргелиг.
Ортумак деңнелдиң белен регионнарында хоойлу-дүрүм чурумун оон арай чиик кылдыр тургускан. Херек апарза эң шыңгыы хемчеглерни - айыыл чок районнарже чурттакчыларны түр када өскээр көжүрер, аңаа хостуг аай-дедир чоруурун кызыгаарлаар, транспорт аймаан хынап, ооң шимчээшкинин кызыгаарлаар дээш, өске-даа шиитпирлерни хүлээп алырын чөпшээрээн.
Тывада база РФ-тиң дыка хөй субъектилеринде, бедиткен база эге белен болурунуң деңнелинде, регионнарның аңгы бүрүн эргелери оон арай эвээш. Чижээ, эге белен болурунуң деңнели 3 кол даалганы чедип алыр ужурлуг: хөй-ниити чурумунуң камгалалын күштелдирер, чугула объектилерге контрольду бедидер, российжи армияның хереглелдерин хандырар хемчеглерни күүседир.
Оперативтиг штабтың удуртукчузу болур республика Баштыңының 757 чарлыы езугаар хүлээп алган шиитпирлерин эрге-чагырга органнары база бүдүрүлгелерден эгелээш, хөй-ниити организациялары база хамаатыларга чедир, шупту албан күүседир. Оларны күүсетпээни азы хажытканы дээш, амдыгаа чедир харыысалга көрдүнмээн турган. Дамчыткан хоойлу төлевилелин Дээди Хурал ону деткиптер болза, ол хоойлу ажылдап эгелээр.


Возврат к списку