Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ветеринария албанын эде тургускан

Тывада ветеринария албанын эде тургускан 09.08.2018
Тыва Республиканың Юстиция яамызының эрге-хоойлу экспертизазынга даянган, Тыва Республиканың Чазааның доктаалы-биле, Тыва Республиканың ветеринария күрүнениң бюджет албан черин «Республиканың ветеринария төвү» күрүнениң бюджет албан черинге кадып, ооң салбыры кылдыр эде тургузар шиитпир хүлээп алдынган. 
Республиканың юстиция сайыды Аяс Оюн, ам ветеринария албан черлери то быдаргай эвес, чаңгыс аай республика төвү апаар деп тайылбырлаан. Шупту албан черлери боттарының кол ажыл-чорудулгазын хевээр арттырып, профилактиктиг, эпизоотияга удур база ветеринар-санитарлыг хемчеглер комплекизин уламчылаар.  
Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый база аъш-чем яамызы «Республиканың ветеринария төвү», «Тываның ветеринария лабораториязы», «Кызыл хоорайда ветеринария эргелели», «Чадаананың кожууннар аразында ветеринария лабораториязы», «Кызыл-Мажалыктың кожууннар аразында ветеринария лаборатория» КБА-ларга хамаарыштыр оларның тургузукчузу бүрүн эргелиг Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органы болур. 
Тывада ветеринарияның 17 күрүне бюджет албан черлери бар. Оларны кожуун төптеринде ветеринария төптеринче кадып, эде тургузар:  
1. «ТР-ниң Кызыл кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
2. ТР-ниң Өвүр кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
3. ТР-ниң Мөңгүн-Тайга кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
4. ТР-ниң Бии-Хем кожууннуң ветеринария эргелели» КБА;  
5. ТР-ниң Сүт-Хөл кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
6. ТР-ниң Тес-Хем кожууннуң ветеринария эргелели» КБА;  
7. ТР-ниң Таңды кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
8. ТР-ниң Тере-Хөл кожууннуң ветеринария эргелели» КБА;  
9. ТР-ниң Чаа-Хөл кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
10. ТР-ниң Чөөн-Хемчик кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
11. ТР-ниң Каа-Хем кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
12. ТР-ниң Барыын-Хемчик кожууннуң ветеринария эргелели» КБА;  
13. ТР-ниң Тожу кожууннуң ветеринария эргелели» КБА;  
14. ТР-ниң Улуг-Хем кожууннуң ветеринария эргелели» КБА;  
15. ТР-ниң Чеди-Хөл кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
16. ТР-ниң Бай-Тайга кожууннуң ветеринария эргелели» КБА; 
17. ТР-ниң Эрзин кожууннуң ветеринария эргелели» КБА.

Возврат к списку