Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңының Владислав Ховалыгның Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңының Владислав Ховалыгның Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини 21.02.2023

Эргим чаңгыс чер чурттугларым!

Өгбелерниң ай санаашкыны-биле Чаа чыл – Шагаа байырлалын уткуштур Тыва Республиканың Чазааның база бодумнуң өмүнээмден байыр чедирип тур мен.

Үениң маңы-биле база бир чыл эрткени бо. Суг олуттуг көк Пар чылында берге шылгалдаларны чонувустуң мерген угааны, тура-соруу болгаш бир деми-биле шаптараазыннарга доктаа­вайн, оларны ажып эртивис. Чоннуң амыдыралынга таарымчалыг байдалдарны тургусчуп, шупту кады демнежип ажылдадывыс.

Үнүп орар дөрт но­гаан меңгилиг, суг олуттуг кара Тоолай чылы карак кызыл ажылдаар, күштүг күзел-соруктуг кижилерниң эвилелчизи болур деп, чурагайжылар айтып турар. Ынчангаш үдеп турарывыс Пар чылында чедип алган чедиишкиннеривисти улам быжыглап, чаа чылда төрээн республикавыстың бурун­гаар хөгжүлделиг базымнарынга демниг болгаш идепкейлиг күш-ажылывыс-биле деткимчени бээривиске бүзүрээр мен.

Тывавыстың оолдары эрес-дидим, түрлүг чоруун көргүзүп, Ада-чуртун камгалаар ыдык хүлээлгеже Россияның хөй националдыг чону-биле кады аъттанганындан бээр таптыг-ла бир чыл болуп турар. Республиканың эң ыраккы суурларындан эгелээш, ажылчын коллективтер, малчыннар, сайгарлыкчылар, волонтерлар болгаш бүгү Тыва тускай шериг операциязының шеригжилерин, оларның өг-бүлелерин деткип, тиилелге дээш үлүүн киирип турар.

Тоолай чылын кижи бүрүзүнге таарымчалыг, чымчак чыл деп айыткан. Үнүп орар чыл өг-бүлени база чырыткылыг чылыг одагны кончуг үнелээр болганда, чоок кижилериңерни, ада-иеңерни, акы, угба, дуңмаларыңарны, улуг назылыг хоочуннарыңарны, ынак эжиңерни хүндүлеп, деткип, оларны өөртүп, сагыш-сеткилин үлежип, үеңерни кады эрттирип чоруңар.

Чаа чыл чонувустуң амыдырал-чуртталгазынга, ажыл-ижинге, өг-бүлезинге болгаш чоок кижилеринге улуг чедиишкиннерни, быжыг кадыкшылды, эп-найыралды, ынакшылды, амыр-тайбыңны сөңнээр болзун!

Ак Шагаада эки чүве элбек болзун, чаагай күзел бүдүп, сүлде, хей-аът бедик турзун! Курай! Курай! Шагаа-биле!


Возврат к списку