Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның малчыннарының байырлалын сентябрь 3-4-те эрттирер

Тываның малчыннарының байырлалын сентябрь 3-4-те эрттирер 14.08.2020
Малчыннарның чончу байырлалы – Наадым сентябрьның 3-4-те эрттери билдинген. 
Тываның Культура яамызының белеткээн кол хемчеглери августуң 31-ден сентябрь 5-ке чедир болуп эртер. Көдээ ажыл-агый яамызы-биле кады ном делгелгелери база интернет-делгелгелерни организастаар. 
Ол ышкаш М. Горький, М. Лермонтов, С. Маршак, С. Есенин аттыг библиотекалар онлайн-хемчеглерни: «Наадым – малчыннарның байырлалы»; «Наадым – 2020» номнар делгелгелерин; «Наадым-2020» делгелге-таныштырылганы; «Наадым – республика малчыннарының байырлалы» делгелгелерни планнаан. ТР-ниң Национал архиви Тывага малчыннар байырлалын аңгы-аңгы чылдарда демдеглеп турганынга хамаарыштыр интернет-делгелгени көргүзер. А. С. Пушкин аттыг Национал библиотека «Наадым – чоннуң сүлде-сүзүү», «Наадым – 2020» номнар делгелгезин сонуургадыр. ТР-ниң Национал музейи «Тыва республиканың төөгүзү (1921 – 1944)» деп темага экскурсияны планнаан. 
Культура яамызы өске-даа культура-массалыг хемчеглерни эрттирер планныг. Сентябрь 4-те интернет четкизинге «Тыва өг дерилгези» видео-челленджти, «Игилге аялгалар» видео-концертти, «Тыва чуртум» видео-концертти көргүзер. Наадымга тураскааткан «Ыраажы малчын» республиканың ыры мөөрейиниң гала-концертин, чогаадыкчы коллективтерниң байырлалдың онлайн-концерттерин, «Дүк» төлевилелдиң чорудуу-биле дүктү болбаазырадырының, алгы-кешти эттээриниң, кидис өйериниң онлайн мастер-класстарын Интернет-курлавырларынга дамчыдар. 
Сентябрь 3-те Арбат шөлүнге «Малчыннарны алгап ырлаал!» байырлал концерти болуп эртер. 
Сентябрь 4-те «Буян-Бадыргы» аалчылар бажыңынга «Наадым – 2020» республиканың малчыннар байырлалынга тураскааткан “төгерик столга” бо чылдың тиилекчи малчыннарын шаңнап-мактаар.
Сентябрь 3-те Кызыл хоорайның Национал парыгынга тыва ча адарынга ТР-ниң бирги чери бээш «Баг адары» маргылдаа болур. Эр болгаш херээжен шыдыраачылар аразынга «Хөл-шыдыраа» республика маргылдаазы база болур. 
Сентябрь 3-те «Субедей» спорт комплекизинге 18 харга чедир аныяк мөгелерниң ортузунга республиканың бирги чери дээш хүреш маргылдаазы. 
Сентябрь 4-те «Субедей» универсалдыг спорт комплекизинге «Наадым – 2020» республиканың малчыннар байырлалынга тураскааткан 128 мөгениң киржилгези-биле тыва хүреш маргылдаазы аарыкчыларны хаара тудар. 
Республиканың аът чарыжы Тес-Хем биле Эрзин кожууннарның девискээринге болуп эртер. Коронавирустуң чаа халдавырының нептерээнин барымдаалааш, кожууннарга Наадымны эрттирбейн, чүгле мурнакчы малчыннарны чыып, “төгерик столдарны” организастаарын чагырга даргаларынга сүмелээн. 
2020 чылдың август 25-ке чедир тыва хүреш мөгелери, ол ышкаш аът чарыжының киржикчилери даңзыны киирер ужурлуг. Яамылар кожууннар-биле сырый ажылдаар. Орук-транспорт яамызы база Бойдус яамызы байырлалдың айыыл чок байдалда эрттерин хандырары-биле киржир. Чер-черлерге эртер хемчеглер чагырга черлеринден чөпшээрелди алыры албан. Республикада байдал нарын, ындыг болзажок шупту чүве хыналда-хайгааралда. Ынчангаш байырлал эрткен соонда аарыгның нептерээрин болдурбазы-биле, профилактиктиг шупту хемчеглерни сагыыр. Яамылар ковидке удур хемчеглерни баш бурунгаар тургузуп, хемчег бүрүзүнге харыысалгалыг кижилерни томуйлаар. Транспорт аймаанга профилактиканы доктаамал кылыр. 
2021 чылда Тыва Арат Республиканың 100 чылдаан юбилейин демдеглээр, ынчангаш «Наадыма – 2020»-ниң тулган дээн хемчеглерин шилип, 100 чылдаанче киириштирерин шиитпирлээн. Чижээ, «Тыва хеп», «Тыва чем» онлайн мастер-класстарны, «Ыраажы малчын» ыры мөөрейин.

Возврат к списку