Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы регионга албан хүлээлгезин эрттирери-биле келген шериг-өөредилге албан черлериниң доозукчулары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы регионга албан хүлээлгезин эрттирери-биле келген шериг-өөредилге албан черлериниң доозукчулары-биле ужурашкан 03.08.2015
 Республиканың Баштыңы, эрткен улуг-хүнде, Россияның агаар-десант шериглерниң 85 чылынга тураскааткан хемчеглер үезинде аныяк кызыгааржылар-биле бир-ле дугаар ужурашкан. Бөгүн олар Тываның Баштыңының албан езузунуң хүлээп алыышкынынга хол куруг эвес, эрткен ужуражылга үезинде тырттырган фоточуруу биле Россияның кызыгаар албанының төөгүзүнүң дугайында албомнуг келгеннер. Ужуражылгада келген Тыва Республикада кол федералдыг инспектор Владимир Останинге шак-ла ындыг альбомну база тудускан. 
 Россияның Айыыл чок чоруктуң федералдыг албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң начальниги Евгений Труханов Россия-Моол кызыгаарында тыва участокка албан хүлээлгезин эрттирер аныяк офицерлерни таныштырган. 
 Бо чылын республикаже 19 кижи келген. Олар шупту Хабаровск, Курган, Голицын база Москва хоорайларның шериг-өөредилге албан черлериниң доозукчулары, өөредилге болгаш албан хүлээлгезинге тергиин көргүзүглерлиг, чиик атлетика, бокс, аар атлетика спортчу хевирлер-биле өңнүктер. 
  Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионнуң социал-экономиктиг байдалын, чоннуң культуразын болгаш амыдыралының бот-тускайлаңын таныштырган. Албан хүлээлгезин төлептиг эрттирип, чурттап турар регионунга, ооң кижилеринге тоомча чок артпайн, Тывада түр када келген кижилер болбайн, а езулуг чурттакчылары кылдыр боттарын алырын күзээн. 
 «Албан хүлээлге эрттирип келген регионуңар онзагай чер. Ол чүгле бойдус курлавырлары-биле эвес, а кижилери-биле база онзагай. Чаңгыс чер чурттугларымның ажылгырынга чоргаарланыр мен. Бистиң чонувустуң бүдүжү, культуразы ындыг, сагыш-сеткилин өйүп чоруур чүүлдерни ол дораан чугаалаксавас, экииргек сеткилдиг. Бурунгу культуравыс кадагалаттынган. Бистиң черивис-биле сайзыралдың аңгы-аңгы үелери холбашкан. Тываның Национал музейин көөр болзуңарза, аңаа бүзүрээр силер» - деп, Тываның Баштыңы таныштырган. 
  Тыва Республикада кол федералдыг инспектор Владимир Останин республика баштыңының сөстерин бадыткаан: «Республика территориязында келгениңер дээш силерге байыр чедирип тур мен. Биске мындыг кайгамчык составтыг аныяктарның келгени дээш, Кызыгаар эргелелиниң удуртулгазынга байырны чедирдим. Силерниң албан хүлээлгеңер төлептиг эртер деп бодаар мен. Хүлээлгеңер күүседиңер деп силерден дилээри болдунмас. Силер мында дыштанып эвес, хүлээлгеңер күүседип келген силер. Мында агаар-бойдус кайгамчык. Дыштанып болур-ла черлер хөй. Тываны эки эвес талазындан чугаалаар кижилер турар чадавас. Чурттуң аңгы-аңгы точкаларынга албан хүлээлгемни эрттирген мен, ынчалза-даа Тыва бодунуң бойдус чурумалы, курлавырлары болгаш мында чурттап турар кижилери-биле бир онзагай деп шынзыдып болур мен. Мында бурунгу культура кадагалаттынган, чон төөгүзүн үнелээр болгаш аңаа дыка кичээнгейлиг. Кижилер-биле чугаалажып тура, ону база билип алыңар. Улус-биле ажылдаарда кичээнгейлиг болуңар». 
 Чылыг хүлээп алыышкын дээш өөрүп четтиргенин илереткеш, бай байлак, бойдус чурумалдыг болгаш ужур-чаңчылдарлыг черге, Россияның Маадыры Сергей Кужугетович Шойгунуң төрээн черинге албан хүлээлгени эгелээри өөрүнчүг-дүр деп чугаалааш, чогуур деңнелге албанын эрттирерин аазаан. Бо чоокку үеде аныяк кызыгааржылар хүлээлгезин эрттирер черлеринче тарап чоруптарлар.

Возврат к списку