Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада “Социал картошка” губернатор төлевилели-биле 300 ажыг тонна ногаа аймаан ажаап алган

Тывада “Социал картошка” губернатор төлевилели-биле 300 ажыг тонна ногаа аймаан ажаап алган 04.10.2021 Тываның тос муниципалитеттери “Демография” национал төлевилелди боттандырып, “Социал картошка” губернатор төлевилели-биле ногаа аймааның дүжүдүн ажааган. 200 ажыг тонна картошка, 30 ажыг тонна морковь, 14 ажыг тонна свекла, 7 хире тонна огурец, 8 ажыг тонна кабачок, 2 хире тонна редис, 29 ажыг тонна ак капуста, 6 ажыг тонна согуна, бир тонна хире горох база укроп, петрушка дүжүдүн чыып алганын, Тываның Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы дыңнаткан.
Өвүр кожуунда төлевилел киржикчилери болур эвээш орулгалыг, хөй ажы-төлдүг, чааскаан чурттап турар 70 хире кижи үрезиннерни чазын алган. Кожуунда 1500 хире өреге бар, оларның 1250-и огородту доктаамал тарып турар. Бо чылын 535 өг-бүле картошканы, 872 өг-бүле ногаа культураларын тараан. 46 өрегеде өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан өг-бүлелер бар.
Сөөлгү беш чылда, “Социал картошка” губернатор төлевилелиниң ачызында өг-бүлелер боттарын ногаа айма-биле хандыртынып алыр апарган. Тываның Күш-ажыл яамызы социал дуза төптери таварыштыр картошка үрезиннерин чазын үлээш, күзүн дүжүдүн ажаап алырын чагаан.
Огород ажылын хөгжүдери – күрүне деткимчезиниң кол сорулгазы. Төлевилел эки түңнелдерни берип, суурларга огород ажылын хөгжүдеринге идигни берген.
Күрүне керээзи езугаар, өг-бүле ногааларын үе шаанда олуртуп, ажаап, өстүргеш, күзүн дүжүдүн чыып, келир чылын тарыыр үрезиннерин боттары хандыртынар ужурлуг.
Өвүр кожууннуң Өг-бүлеге болгаш уругларга социал дуза төвүнүң специалистери ол төлевилел дугайында чонга дыңнадып, тайылбырлап, өөредилгелерни чорудуп турар. Чижээ, ногааны канчаар тарыырынга, чаагай дүжүт ажаарынга мастер класстарны эрттирери чаңчыл апарган. Херээженнер эвилелдери дээн ышкаш, хөй-ниити черлери огород ажылын чаа эгелээннерге дузаны көргүзүп турар.
Бо хүннерде төлевилел киржикчилери дүжүт ажаалдазында кидин-түлүк.

Возврат к списку