Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ужудукчу чок аппараттарны кылып эгелээн

Тывада ужудукчу чок аппараттарны кылып эгелээн 08.01.2024

Тывага бир ай бурунгаар ТШО-нуң хоочуну ужудукчу чок аппараттарны кылып эгелээн, ону деткиир бис деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг демдеглээн. Амгы үеде ук херекселдиң чылча шавар болгаш хайгыыл кылырынга ажыглаар 2 хевирин чыып кылыр ажылдар чоруп турар. Амдыызында чүгле 55-ки гвардейжи мото-адыгжы бригаданың дайынчыларынга Тывага келгеш өөренип, дроннарны дайынчы байдалга ажыглап чаңчыктырары-биле элээн кашты кылыр.

“Ук бүдүрүлгени эгелээн хоочуннуң адын билдингир чылдагааннар-биле адавас мен. Дайынчыны чүгле Эрес-дидим чоруктуң болгаш “Буян-Бадыргы” орденнериниң кавалери деп демдеглеп болур. Ол ТШО мурнунда Сирияга база дайылдажып турган. Дуржулгалыг дайынчы дроннар хайгыыл кылырынга болгаш бистиң дайынчыларывыстың амы-тынын камгалаарынга кончуг дузалыг дээрзин билир. Тулчуушкун үезинде балыгланган дээш күрүнеден алган акша-хөреңгизин ол ужудукчу чок аппарат бүдүрүп кылырынче киирген.

Ону кылырынга ажыглаар чамдык кезектерин 3D-принтерлерге парлап турар. Херекселдиң иштинге турар электроннуг кезектерин садып алыр апаар. Ужудукчу чок аппаратты ужударынга өөредир тускай программалыг компьютерлер бар. Дроннарны көвүдедир үндүргеш, ТШО кызыгаарынче салып эгелээри-биле деткимче хемчеглерин ажылдап кылырын Тываның Чазаанга даастым” – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.


Возврат к списку