Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Тожу кожуунда биче буурай үндезин чоннарның делегей хүнүнге тураскаткан хемчеглер эрттип турар

Тываның Тожу кожуунда биче буурай үндезин чоннарның делегей хүнүнге тураскаткан хемчеглер эрттип турар 10.08.2018
Каттышкан нациялар организациязының Чиңгине ассамблеязының шиитпири-биле, чылдың-на август 9-та, Делегейниң үндезин чоннарының бүгү-делегей хүнүн хөй-ниитиниң демдеглеп эрттирери чаңчылчаан.  
Тыва Республиканың девискээринде тожу тывалары Россия Федерациязының биче буурай үндезин чоннар санында албан езузу-биле кирген. 2010 чылдың чурттакчы чон чизези-биле алырга, тожу тываларының саны 1856 кижи болуп турарын Росстат медээлээн. Тожу тываларының кол ажыл-ижи – ийи малдаар, аңнаар, балыктаар, тайга кежии чыыр. 
Байырлалдың бирги хүнүнде өөредиглиг хемчеглер эрткен. Тоора-Хем суурнуң ортумак ниити билиг школазынга «Тожу тывалары – биче буурай чонга өөредилге чорудуун организастаарының онзагайы» деп «төгерик стол» эрткен. ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Светлана Ощепкова ооң ажылынга киришкен.  
Бөгүн ында хуу сайгарлыкчыларга семинар эгелээн. Аңаа көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүрүп-саарып турар хуу сайгарлыкчыларга «Меркурий» федералдыг күрүнениң информация системазынга бүрүткедиринге база «Күрүне база муниципалдыг хереглелдерни хандырар барааннар, ажылдар, ачы-дузалар садыглаашкынының адырында контракт системазының дугайында» №44 федералдыг хоойлуда өскерлиишкиннер дугайында темаларга өөредигни чорудар.  
«Кадыкшыл оруу» төлевилел август 9-та Тожу кожуунда ажылын эгелээн. Көжүп чоруур бригаданың эмчилери Тоора-Хем биле Ырбан суурнуң чурттакчыларын ийи хүн дургузунда шинчиир.  
Сибирьниң биче буурай үндезин чоннарының общиналар ассоциациязының «Тос-Чадыр» тожу тываларының аныяктарынга семинар август 10-да болур. Эң-не идепкейжи болгаш эрес-дидим киржикчилер Азас хөлге резин хемелер-биле чаржыр. Ол-ла хүн Азас хөлдүң эриинге элээн каш хемчеглерни: «Арыг эриктер» экологтуг акцияны, «Ивилер самы» флешмобту организастап, «Найыралдың одаан» кыпсыр.  
Август 11-де Тоора-Хем суурга хемчеглер уламчылаар. Аңаа «Тожунуң байлак сөңү» байырлал болур. «Балык байырлалы», «Тожунуң балык мүнү» фестиваль, вареньелер делгелге-садыглаашкыны, шай шөлү хөйнүң кичээнгейин хаара тудар. Оон аңгыда, тыва национал чем – далган быжырарынга мастер-класска, эм оъттар садыглаашкынынга, эм оът чыыкчыларының мастер-клазынга киржип болур.  
Тожу фестивалының программазында ча адар база одаг кыпсыр дээн ышкаш спортчу оюннар боттарыныы-биле бир онзагай.  
Тывада биче буурай үндезин чоннарны деткииринче онза кичээнгейни угландырганын сагындыраал. «2018-2020 чылдарда Тыва Республикада Россия Федерациязының күрүнениң национал политиказын боттандырары» күрүне программазында, амыдырап-чурттаарының чаңчылчаан хевирин база үе-дүптен бээр чурттап чоруур черин камгалап арттырар айтырыглар бар. Ылаңгыя үндезин ажыл-агый кылыр черлеринде чурттакчы чоннуң санын база оларның орулгазын көвүдедир талазы-биле хемчеглерни ап турар. ТР-ниң Националдар херээниң талазы-биле агентилел аңаа даянгаш, «Ивижи өг-бүлениң дерии» губернатор төлевилелин боттандырарынга идепкейлиг киржип, Тываның Баштыңы Ш. Кара-оолдуң даалгазы-биле, Соңгу чүктүң биче буурай үндезин чоннарының материал-техниктиг хандырылгазының талазы-биле хемчеглерге немелде субсидияны чедип алыр дээш ажылдап турар.

Возврат к списку