Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хөмүр складтарын ажыдары, чөпшээрел чок бок төккен черлерни чок кылыры, суг хандырылгазының системазын тудары - Тываның ЧКА мурнады боттандырар угланыышкыннары

Хөмүр складтарын ажыдары, чөпшээрел чок бок төккен черлерни чок кылыры, суг хандырылгазының системазын тудары - Тываның ЧКА мурнады боттандырар угланыышкыннары 07.03.2023

Печка одаар бажыңнарга хөмүр хандырылгазының төпчүткен системазын тургузуп, одаар чүүлге өртектерни кайы хамаанчок өстүрерин болдурбас дээш, республика эрге-чагыргазының дузазы-биле хөмүр шыгжаар черлер четкизин көвүдедир тудар ажылды Тыва 2023 чылда уламчылаар. ТР-ниң Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының мурнунга Тываның чазааның тургускан мурнады боттандырар ажыл-чорудулгазының бир угланыышкыны ол болур. Сарыг-Сеп, Суг-Аксы, Чаа-Хөл база Чадаана, Туран, Шагаан-Арыг хоорайларга доктааттынган өртектиг хөмүр садар складтарны тудар.
Дужа-келбиже төккен боктарны чок кылыр ийиги даалга кол черни ээлээн. Ак-Довурак хоорай база беш кожууннар төлевилел-смета документилерин 2022 чылда белеткеп кылган. Оон аңгыда яамы кадыг боктар чыыр контейнерлер болгаш бункерлер садар планныг. Чөпшээрел чок бок төгери-биле демисежир дээш, “Арыг хоорай. Арыг суур” республика конкурузун эрттирер.
Тудуг адырында болгаш коммунал инфраструктура чаартылгазында улуг ажылдар манап турар. Республика ол сорулгаже федералдыг акшаландырыышкындан 616 млн. рубльди камгалап алган. Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Тес-Хем, Улуг-Хем, Эрзин база Кызыл кожууннарда, ол ышкаш Кызыл база Шагаан-Арыг хоорайларда суг хандырылгазының системазын тудар, септээр, эде чаартыр ажылдарже ону угландырар. 2024 чылда ажылдарны дооскан соонда, 32 км четки чаартынар, 30 муң кижиниң амыдырал байдалы экижиир.


Возврат к списку