Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оол Россияның Президентизи Владимир Путинниң төрүттүнген хүнүн таварыштыр байырны чедирген

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оол Россияның Президентизи Владимир Путинниң төрүттүнген хүнүн таварыштыр байырны чедирген 07.10.2013

Бо хүн Россияның Президентизи Владимир Путинниң төрүттүнген хүнү. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оол күрүнениң удуртукчузунуң төрүттүнген хүнүн таварыштыр байыр чедириишкинин чоргускан. Ында бижээни: “Хүндүлүг Владимир Владимирович! Тываның хөй язы - сөөктүг чоннарының болгаш бодумнуң өмүнээмден төрүттүнген хүнүңер таварыштыр сеткилдиң ханызындан изиг байырны чедирип тур бис!  

   Россияның  сайзыралы дээш Силерниң кылып чоргузуп турар тура - сорууңар,  могаг - шылаг чок энергияңар болгаш ажыл - херек дээш сыныш чок чорууңар бистерге, кижи бүрүзүнге, бедик хамааты туруштуң, ажыл - херекке долузу - биле бердинип, чонунга бараан болурунуң дириг херечи чижээ болуп чоруур Силер. Төрээн чер - чуртунуң салым - хуузу дээш улуг харысаалганы канчаар төлептиг тударын база херек кырында көргүзүп чоруур Силер. Улуг күрүнениң девискээринде янзы - бүрү шактар куржагларынга чагыртпайн, туруп - шылап - даа тургаш, дөмей - ле ажылдап турар Силер. Бо сөстерниң боттуг бадыткалы, бистиң республикага каш удаа кээп, ооң түңнелинде Тыва Республиканың социал - экономиктиг сайзыралынга чугула херек айтырыгларны Россияның чазааның деңнелинге шиитпирлеп турарыңар херечилеп турар.

    Силер Россия Федерациязының хүрээлеңинде, келир чылын Россия - биле кады демнежип эгелээнинден бээр 100 оюн демдеглеп эрттирер деп турар,  эң - не аныяк республикага хөй сагыш - салыышкынны кылып чоруур күрүне удуртукчузу - дур Силер.  Каш борбак дыштаныр шактарны ажыглап, Тывага дыштанып чорааш безин  бистиң республикавыстың алдар - ады дээш “ажылдап” турар Силер. Тываның чурттакчы чону Силерни күрүневисти  мерген угаанныг  удуртуп - баштап  база бистиң  республикага доктаамал боттуг дузаны кадып чорууруңар дээш онза хүндүлеп чоруур.  Мындыг, Силерге байырлыг хүнде, хүндүлүг Владимир Владимирович, каң дег кадыкшылды, аас - кежикти, амыр - тайбыңны болгаш Улуг Россияның амгы болгаш келир үези дээш ажыл - херээңерге чайынналчак чедиишкиннерни күзээн йөрээлдеривисти хүлээп ап көрүңер. Бистерниң мурнувустан белек кылдыр Силерниң салган сорулгаларыңарны чедиишкинниг күүседирин чедип алыры болзун.”


Возврат к списку