Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Национал төлевилел боттанылгазы-биле эмнелге албан черлери чаартынып турар

Национал төлевилел боттанылгазы-биле эмнелге албан черлери чаартынып турар 19.02.2024

Беш чыл дургузунда Тывага «Кадык камгалалы» национал төлевилел күүселдези-биле регионнуң кадык камгалал инфраструктуразы элээн чаартынган: көдээ суурларда эмнелге объектилериниң хөй кезиин кылган. Национал төлевилел күүселдези-биле эргижирээн оран-саваларны чүгле септеп-селээн эвес, а бүрүнү-биле чаарткан.

2021 чылдан бээр республикада тос улуг эмнелге албан черлери септеттинген. Бай-Тайганың төп кожуун эмнелгезиниң уруглар поликлиниказы, Улуг-Хемниң кожууннар аразында эмнелге төвүнүң уруглар салбыры, Чаа-Хөлдүң төп кожуун эмнелгезиниң уруглар салбыры, Чеди-Хөлдүң төп кожуун эмнелгезиниң уруглар поликлиниказы, Таңдының төп кожуун эмнелгезиниң поликлиниказы, Барыын-Хемчиктиң кожууннар аразында эмнелге төвүнүң уруглар уруглар поликлиниказы, Тес-Хемниң төп кожуун эмнелгезиниң уруглар поликлиниказы, Тере-Хөлдүң төп кожуун эмнелгези база Кызылдың Ленин кудумчузунда консультативтиг-диагностика поликлиниказы чаартынган.

"Эмчилерниң ажылдаарынга-даа, эмчи дузазы ап келген кижилерге-даа таарымчалыг байдалдар тургустунган – деп, кадык камгалал сайыды Анатолий Югай демдеглээн. – Көдээ черлерниң чурттакчылары ФАП-тарже база эмнелге амбулаторияларынче кээп, кадыынче сагышты салган: ханының базыышкынын хынап, тарылгаларын салдырып, профилактиктиг шинчилгелерни база диспансеризацияны эртип турар".

Эмнелге шугумунуң чаартылгалары эң ыраккы болгаш чедери берге суурларны база хаара туткан деп, сайыт демдеглээн.

Президент Владимир Путинниң шиитпири-биле, Россияның кадык камгалалының бирги звенозун модернизастаар программаны узатканын сагындыраал.


Возврат к списку